Sistemes de garantia interna de qualitat

Amb l’objectiu de garantir el màxim nivell de qualitat dels ensenyaments, la Universitat Ramon Llull ja compta amb sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) per a totes i cadascuna de les seves titulacions.

Juntament amb els elements i mecanismes transversals de tota la Universitat (processos transversals URL), cada centre ha dissenyat el seu propi SGIQ per tal de crear sistemes que responen a les característiques distintives i les activitats pròpies, i que permeten consolidar una cultura de qualitat en tots els seus nivells organitzacionals.

El desplegament del programa AUDIT per part de les agències de la qualitat AQU, ANECA i ACSUG ha facilitat a la Universitat Ramon Llull aquest procés de disseny i d’implementació dels sistemes. A més, la Universitat ha obtingut una valoració positiva dels dissenys presentats en les diferents convocatòries del programa.

Així doncs, aquests sistemes de garantia interna de qualitat, amb l’objectiu de garantir i afavorir el nivell de qualitat i la millora contínua dels programes formatius que imparteix la nostra universitat, segueixen els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat de l'ENQA prenent com a referència les directrius AUDIT.

 

La Universitat Ramon Llull, per la seva part, aporta uns processos transversals que gestiona des de la seva seu central i que reforcen i complementen el disseny del SGIQ dels centres. Els relacionem a continuació:

 

La participació de la Universitat i dels centres que la integren, en les diferents convocatòries del programa AUDIT, s’emmarquen dins les polítiques de qualitat i les directrius estratègiques internes de cadascuna de les institucions.


Tots els SGIQ dissenyats pels centres de la URL que han participant en les diferents convocatòries del programa AUDIT han obtingut un informe positiu de l’AQU Catalunya:

  • SGIQ IQS School of Engineering / IQS School of Management (Informe) (Certificat)
  • SGIQ Facultat de Psicologia, Ciències Educació i de l'Esport Blanquerna (Informe)
  • SGIQ Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Informe
  • SGIQ Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Informe)
  • SGIQ La Salle URL (Informe)
  • SGIQ Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE  i Facultat de Dret ESADE (Informe)
  • SGIQ Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Informe) (Certificació SGIQ)  
  • SGIQ Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (Informe)
  • SGIQ Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit) (Informe)

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin