Consell d'estudiants

El Consell d’Estudiants (CE) de la Universitat Ramon Llull (URL) és el màxim òrgan de representació estudiantil dins la universitat i té com a objectiu facilitar la vida universitària i respondre a les necessitats que puguin tenir els estudiants. És, a més, una plataforma de suport a l’alumnat per poder elevar les seves propostes i peticions als òrgans de govern de la Universitat.
 

Qui som?

 

El Consell d'Estudiants de la URL està format per tres òrgans:

 • Consell de Representants: òrgan col·legiat amb una àmplia representativitat del conjunt d’estudiants de la Universitat Ramon Llull format per un representant democràticament escollit de cadascuna de les titulacions de grau i per un representant de màster universitari i un de doctorat de cada centre.
   
 • Comitè de Representants: òrgan executiu format per un representant de cada centre escollit  democràticament entre els membres del Consell de Representants.
   
 • Òrgan Permanent: escollit democràticament pel Comitè de Representants i format per un president/a, un vicepresident/a, un secretari/ària i un tresorer/a. 

  Els representants del curs 2018-2019 són:

  Presidenta: Anna Gassiot Recasens (Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL)
  Vicepresident: Òscar Solé Salgado (IQS-URL)
  Secretària: Inés Lavanchy Salgado (ESADE-URL)
  Tresorer: Albert Guijarro Closa (Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL)


A més, el Consell d’Estudiants delega tasques concretes a comissions, que poden tenir un caràcter temporal o permanent. Aquestes comissions són obertes a la participació de qualsevol estudiant de la URL que mostri el seu interès en la temàtica. Les persones interessades cal que s’adrecin al representant del seu centre al Consell d’estudiants per sol·licitar la incorporació en aquesta.


 

Contacte

 


 

Documents d'interès

 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin