cabecera

Inici

Programa

Presentació de comunicacions

Comitè científic

Comitè organitzador

Inscripció

Aspectes organitzatius


Aquest any 2016, després de sis edicions on els professors de la nostra universitat han tingut l'oportunitat de conèixer i compartir diferents pràctiques innovadores que s'estan realitzant en els nostres centres, a partir de les comunicacions orals, la VII Jornada d'Innovació Docent URL planteja un altre format.

En aquest sentit, la Jornada que es planteja pretén ser, de nou, un espai idoni per donar visibilitat i difusió a totes aquelles experiències vinculades a la innovació docent i alhora un espai de reflexió compartida dels professors de la Universitat Ramon Llull, de les diferents pràctiques d’innovació pedagògico-docent que es duen a terme a la nostra Universitat.

En aquestes jornades sempre s’han presentat els projectes de millora de la docència desenvolupats pel professorat de la nostra universitat. És doncs en aquest context, i també com a reconeixement de la tasca innovadora que realitzen els nostres docents, que plantegem la seva participació en aquesta Jornada d’Innovació Docent-URL’16 a través de l’enviament de comunicacions en format audiovisual (així com també amb la presentació d’un pòster si així ho consideren oportú).

D’aquesta manera, la Jornada del 29 de juny de 2016, se centrarà en tres tipus d’activitats: les conferències/ponències, les comunicacions del professorat, que donaran peu a diferents col·loquis i, finalment, s’oferiran diferents tallers formatius on es podrà participar, conèixer i compartir l'aplicació i desenvolupament d'experiències innovadores concretes.

UNIVERSITAT RAMON LLULL
Vicerectorat de Política Acadèmica

Claravall 1-3. 08022 Barcelona · Tel. 93 602 22 09 | jornadainnovacio2016@rectorat.url.edu | www.url.edu