AJUTS PARLA3 per
promoure la formació
i acreditació de terceres
llengües: Convocatòria
2019
 i Bases reguladores

guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere-xarxa-vives

Serveis lingüístics URL

Els Serveis Lingüístics de la URL tenen per objectiu contribuir a la normalització lingüística del català a la universitat en el marc del multilingüisme de l’Espai Europeu d’Educació Superior; promoure l’extensió de la formació amb cursos de català adreçats al PDI, el PAS i els estudiants; fomentar l’acollida lingüística entre els estudiants estrangers, i garantir la qualitat lingüística de les comunicacions internes i externes de la Universitat.

Treballen en estreta coordinació amb aquest departament la comissió de política lingüística de la Universitat i els organismes següents:

Més informació: serveis.linguistics@url.edu
 

MOLT IMPORTANT: RESOLUCIÓ EMC/122/2017, de 23 de gener de 2017, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.


 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin