Fons bibliogràfic

La Universitat Ramon Llull compta actualment amb 15 biblioteques especialitzades, la majoria d'elles distribuides a l'àrea nord de Barcelona.

El conjunt de biblioteques de la URL, que compten amb 1.642 punts de lectura, són dipositàries d’un fons bibliogràfic que supera els 1.470.926 volums de monografies. A més, les diferents biblioteques subscriuen un elevat nombre de recursos electrònics adequats a les diferents necessitats acadèmiques, docents i de recerca de cada centre.

Gairebé la meitat del fons bibliogràfic es troba informatitzat i es pot consultar a través del catàleg de la URL i des d’altres catàlegs col·lectius com el CCUC (Catàleg col·lectiu de les Biblioteques de Catalunya) i el catàleg de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias-CRUE), als quals es va incorporar a principis de 2011. El fons no informatitzat correspon a les col·leccions de patrimoni que encara es troben en procés de reconversió.
 
 

Fons patrimonial

 
La Universitat compta amb un valuós fons patrimonial del qual cal destacar un total de 524 incunables, 2.850 manuscrits, més de 37.000 impresos anteriors a 1.800. Aquest fons es troba dipositat a les quatre biblioteques següents:
   

F. Eiximenis (1392):
Llibre dels Àngels
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona / Facultat de Filosofia
Fundada l’any 1775 pel Bisbe Josep Climent, la BPEB és la biblioteca pública més antiga de la ciutat de Barcelona. Del seu fons bibliogràfic, uns 100.000 documents són anteriors al segle XX, dels quals cal destacar una col·lecció de 93 incunables, entre els quals es troba el Llibre dels Àngels de Francesc Eiximenis (1392). La col·lecció de manuscrits, uns 900, és un fons molt ric i variat, amb manuscrits en llatí, català, castella, i alguns en àrab, destaca la Geografia de Catalunya de Pere Gil del XVI.  La BPEB custodia 2.500 impresos del segle XVI, és una de les col·leccions més importants de Barcelona.

 

   
   
   

Llibre d'Hores del Duc de l'Infantat
Llibre d'Hores del Duc de
l'Infantat
, (s. XV). Pergamí,
amb miniatures.

Biblioteca Borja (fons específic a dins de la Biblioteca d'ESADE-Sant Cugat)
La llavor de la biblioteca actual es troba a Tortosa. L'octubre de 1864, la Companyia de Jesús va poder instal·lar-se als locals d'un antic convent de franciscans situat a Jesús (Tortosa-Roquetes). En aquella època, el bisbe de Tortosa va cedir el local i va fer donació als jesuïtes d'un lot d'uns 4000 llibres: així començava la història de la biblioteca. També allà es va obrir un Centre d'Estudis Superiors, que va donar origen a les Facultats de Filosofia i de Teologia. Ja a finals del segle XIX, la Biblioteca aconsegueix incorporar fons importants, a través de donacions, intercanvis i el retorn de llibres dels antics col·legis que la Companyia havia perdut arran de l'expulsió del 1767.

El fons actual de la biblioteca és de 270.000 volums, entre ells 600 manuscrits, entre els quals destaca un fons hebreu provinent d’una sinagoga de Tortosa. També hi ha textos en diverses llengües com el català, el llatí, el malai, el tàmil, el copte i l’antic idioma d’Etiòpia, el geez. El fons inclou un recull de pergamins, 42 lligalls, 41 incunables, 1.127 llibres rars i valuosos i uns 21.000 volums de documents d’entre els segles XVI i XVIII així com peces úniques de gran valor històric.

   
   
   

Athanasius Kirsher, S.J.
(1654): (...) Magnes siue
de arte magnetica opvs
tripartitvm (...)

Biblioteca de l'Institut Universitari Observatori de l'Ebre
La biblioteca de l'Observatori es va originar arran del nou plantejament que va fer la Compayia de Jesús en acabar el segle XIX, quan va incorporar al pla d’estudis del Col·legi Màxim la formació en Ciències de la Naturalesa. És així com al costat de la Facultat de Filosofia d’aquest Col·legi a Roquetes s’inaugurà l’any 1904 l’Observatori de l’Ebre, especialitzat en Ciències de la Terra i l’Espai. Des de l'inici la biblioteca es va concebre com un servei imprescindible per poder dur a terme la recerca en el centre i la divulgació de la ciència, i s’estableix un intercanvi amb institucions científiques d'arreu del món.

Actualment la biblioteca disposa d'un fons aproximat de 11.000 volums, dels quals uns 1.400 són anteriors al segle XX. El seu fons documental centenari és fonamental per a l’estudi de la Història de la Ciència, i en podem destacar un incunable d’Astronomia, unes 50 obres d’entre els segles XVI i XVIII, el fons de la biblioteca de la revista Ibérica, així com les següents col·leccions especials: el llegat del naturalista J. J. Landerer i el donatiu dels llibres tècnics de la Biblioteca de Narcís Monturiol.

   
   
   

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
M. Diderot, M. d'Alembert
(1777): Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné
des 
sciences, des arts
et des métiers

Biblioteca de Montserrat
La biblioteca es va anar formant a partir de les obres manuscrites elaborades al seu propi scriptorium, ja des del moment de la fundació del monestir, en el segle XI, i gràcies, també, a encàrrecs, donacions i adquisicions. El seu fons va sofrir una minva important durant les guerres napoleòniques quan, en 1811, el monestir va ser destruït. A finals del segle XIX i a inicis del segle XX va créixer fortament. Es va salvar durant la guerra civil i, després de la guerra va doblar els seus continguts, fins a arribar als 350.000 volums actuals, amb 6.800 publicacions periòdiques, 1400 manuscrits, 389 incunables, 18.000 gravats i 500 mapes antics. Està especialitzada en ciències humanes i teologia.


La missió de biblioteca és donar suport a la lectura i a la investigació de la comunitat benedictina del monestir, així com recolzar als centres d'estudi de l'Abadia i l'activitat cultural de Montserrat. D'altra banda, és també oberta als investigadors i a lectors interessats en la història, les ciències humanes i la teologia. També busca col·laborar, amb nous mitjans, en la difusió d'aquests fons d'estudi, per tal de crear ponts de diàleg i d'intercanvi amb el món contemporani.

 
 
 

Projectes i dipòsits cooperatius

 
logo TDX

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet fer cerques al text complet de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Feu clic aquí per conèixer les tesis dipositades per la URL.

 
   
Logo RACO

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles complets de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. La finalitat principal de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou, i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. Podeu consultar les revistes de la URL incorporades a RACO des d’aquest enllaç.

 
 
   
Logo Googlebooks

Les biblioteques de Montserrat i del Seminari de Barcelona (BPEB)/Fac. Filosofia, són dues de les quatre biblioteques catalanes que, sota la coordinació de la Biblioteca de Catalunya, participen en el portal Google Books mitjançant la digitalització de part de la seva col·lecció. Els llibres inclosos al portal (28.300 títols) són lliures de drets, publicats arreu del món i en diverses llengües. La gran majoria de llibres es poden cercar i consultar a text complet així com descarregar-los de manera gratuïta.

   
   
   

ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues). Portal obert que dona accés a publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un repositori cooperatiu impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

La biblioteca de l'Observatori de l'Ebre (URL) hi participa a través de la recent digitalització, al desembre de 2012, de la revista Ibérica (1913-1920).

   
   
   

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Iniciativa de la Universitat d'Alacant per a la digitalització de documents d'alt valor bibliogràfic i patrimonial pertanyents al fons de la BC i d’altres biblioteques catalanes.

La Biblioteca de Montserrat (URL) hi participa des de l'any 2004 mitjançant la digitalizació d'unes 50 obres que formen part d'alguns dels seus fons més emblemàtics així com de la revista Serra d'Or (1950-1964). Podeu consultar aquí la relació d'obres disponibles.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin