Buscador de notícies

Oberta la I Convocatòria d'Ajuts a Projectes d'Innovació Educativa ACM

ayudas-ACM-a-proyectos-innovacion-educativa

Dimarts, 13 de febrer de 2018. El Campus d'Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus (ACM) obre per primer cop la Convocatòria del Programa d'Ajuts a Projectes d'Innovació Educativa Aristos Campus Mundus (ACM), la finalitat del qual és el finançament dels millors projectes proposats pel personal docent de les tres universitats que integren el Campus d'Excel·lència Internacional ACM: Deusto, Comillas i Ramon Llull. El pressupost total d'aquesta convocatòria és de 12.000 € i els projectes hauran de dur-se a terme durant els cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020.
 

Requisits i terminis

Els projectes hauran de comptar amb la participació de professorat de les tres universitats, en agrupacions de dos o més professors de diferents universitats ACM, departaments, facultats o escoles, quan l'índole de la proposta així ho aconselli. En tots els casos, haurà de constar qui és el responsable.

La presentació de les sol·licituds, que es pot fer fins al 23 de març de 2018, es farà en format electrònic amb confirmació de lliurament a la Secretaria d'ACM a l'adreça innodocente@aristoscampusmundus.net.
 

L'excel·lència en la innovació educativa d'ACM

ACM llança aquesta convocatòria amb l'objectiu d'incentivar i recolzar la innovació docent en la implantació i en el desenvolupament dels títols oficials de Grau i Postgrau del professorat de les tres universitats ACM. D'acord amb aquesta finalitat, es pretén:

  • Recolzar iniciatives de millora de les titulacions oficials de Graduat i Màster, a partir dels processos de seguiment i de renovació de l'acreditació.
  • Estimular, facilitar i recolzar accions de coordinació docent.
  • Propiciar noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge i incentivar bones pràctiques docents.
  • Fomentar l'ús de les TIC i del Campus Virtual en la docència i en l'aprenentatge.
     

Documentació


Més informació:
Gemma López
Tel. 936 022 209
glopez@rectorat.url.edu

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin