Buscador de notícies

Manifest de la CRUE per la igualtat

manifiesto-crue-por-la-igualdad

En el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, Crue Universidades Españolas, l'associació que agrupa 76 universitats públiques i privades del nostre país, desitja fer públic el seu compromís social amb la necessitat de continuar treballant per la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a la comunitat universitària


Dijous, 8 de març de 2018. La promoció del respecte als drets humans, així com la responsabilitat social i la defensa dels principis d'igualtat i no discriminació per raó de sexe constitueixen, entre altres, els principals valors del conjunt de les universitats espanyoles.

Per això, desitgem manifestar el nostre ple obstinació a remoure tots els obstacles que encara impedeixen assolir la igualtat de gènere real i efectiva a la universitat, en aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en els diversos òrgans de govern i en arribar a una major visibilitat de les aportacions de les dones a la Ciència. També volem reafirmar el nostre compromís amb l'eradicació de qualsevol forma de violència de gènere i la necessitat de seguir avançant en la conciliació de la vida laboral i personal. Les universitats han de ser promotores de la justícia social i integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les àrees de gestió, docència i recerca.

La contribució de les universitats a la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ha estat fonamental, tot i que encara quedi camí per recórrer. En aquest sentit, és oportú reconèixer la tasca de les Unitats d'Igualtat de Gènere de les universitats espanyoles, el treball ha estat essencial per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el si de la vida universitària, a través del disseny de Plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes o bé dels protocols d'actuació davant l'assetjament sexual i sexista en l'àmbit acadèmic.

Hem progressat de manera significativa, però la igualtat efectiva encara és lluny de ser una realitat. El desequilibri de gènere es posa de manifest tant en la carrera investigadora i acadèmica (on encara només una de cada cinc càtedres és ocupada per dones), com en els òrgans de govern de les universitats (amb l'escàs nombre de deganes, directores de centre o de rectores).

Per tot això, creiem que cal renovar el compromís actiu dels governs de les universitats per situar la igualtat de gènere com una prioritat estratègica. La qualitat i l'excel·lència també han d'anar de la mà de la igualtat de gènere. La Universitat és creadora i difusora de cultura i, al mateix temps, ha de donar resposta a les exigències en l'àmbit de la responsabilitat social. Aquest és el seu deure: liderar la defensa de valors responsables socialment i denunciar les desigualtats.
 


 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin