Buscador de notícies

La URL reafirma el seu compromís amb el compliment dels ODS

Objectius_Desenvolupament_Sostenible

La Universitat designa el professor Oscar Mateos com a delegat del rector per a l’impuls de l’Agenda 2030


Dimarts, 2 de juliol de 2019. El 2015, més de 150 caps d'Estat i de Govern es van reunir a la històrica Cimera del Desenvolupament Sostenible i van aprovar l'Agenda 2030. Aquesta Agenda conté 17 objectius d'aplicació universal que regeixen els esforços dels països, i les seves empreses i organitzacions, per avançar cap al desenvolupament sostenible.

La URL vol formar part d’aquest canvi i assumeix la responsabilitat de treballar pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A tal efecte, la Universitat acaba de designar una persona que assumirà la coordinació per impulsar l’Agenda 2030 a la URL. Així, Oscar Mateos, professor i investigador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, amb una llarga trajectòria en desenvolupament sostenible, pau i seguretat, i moviments i canvis socials, serà el responsable de censar, posar en comú i coordinar les diferents iniciatives estretament vinculades als objectius de l’ONU que ja s’estan duent a terme des de fa temps a les institucions de la URL, i que així s’estimi oportú de fer. El professor Mateos farà un seguiment de les activitats de responsabilitat social que s’estan executant en el marc d’Aristos Campus Mundus, en col·laboració amb les universitats de Deusto i Comillas; també impulsarà el projecte “Universitats saludables”; i coordinarà el Pla d’igualtat de la URL en coordinació amb el vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants, entre d’altres.

El professor Mateos també serà el representant de la URL en fòrums nacionals i internacionals en l’àmbit de l’Agenda 2030 i atendrà les sol·licituds d’informació dels organismes externs. Així mateix, Mateos serà el representant de la URL davant de diferents organismes externs. En aquest sentit, cal  destacar que la URL ja forma part de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.CAT) des de 2016 i participa en el Fòrum Vives d’Universitats Saludables de la Xarxa Vives, que ha definit un pla de treball conjunt per al curs 2018-19. Alhora, la URL col·labora, per una banda, amb la Comissió Sectorial CRUE-Sostenibilitat, que compta amb 9 grups de treball que recullen l’experiència de les universitats en matèria de gestió ambiental i de prevenció de riscos laborals, i realitza regularment seminaris, estudis i informes per tal que les universitats ho puguin incorporar. D’altra banda, la URL també participa en el nou Grup de treball de l'Agenda 2030, creat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que ha nascut amb l’objectiu de definir una estratègia conjunta del sistema universitari català per a l’assoliment dels ODS definits per l’Agenda 2030 i posicionar internacionalment al sistema universitari català en aquest àmbit estratègic.

Més informació:
Anna Tosca
Responsable del Gabinet de Premsa
Tels. 692 671 597 / 936 022 228
atosca@rectorat.url.edu

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin