Buscador de notícies

La Salle-URL participa al 2n Congrés Català d’Acústica

Acustic2018

La Salle-URL participa al 2n Congrés Català d’Acústica que se celebra durant els dies 25 i 26 d’abril al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa


Dimecres, 11 d'abril de 2018. El Congrés comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles entorn el tema de la contaminació acústica i el soroll i estarà dividit en tres tipus de càpsules o espais de treball: Reptes Acústics Oberts, Dilemes i Activitats complementàries. Des de La Salle-URL es proposa un repte sobre la monitorització del soroll a través de sensors.

El repte que es planteja porta el nom de “Monitorització automàtica del soroll a la ciutat usant una xarxa de sensors” i estarà coordinat per Francesc Alías. Es debatrà sobre els reptes plantejats pel desplegament de xarxes de sensors acústics a les ciutats per monitoritzar el soroll, tant tecnològics, com el disseny de sensors de baix cost o la identificació de fonts de soroll, com derivats de la gestió i tractament de les dades recol·lectades.

Aquest acte, que serà el primer de tots els participants del Congrés, tindrà lloc el primer dia 25 d’abril a les 11 h i anirà adreçat a tots els públics.

El projecte parteix de la base que el soroll en entorns urbans ja es considera avui dia un problema de salut ciutadana, i és per això que sovint ajuntaments i ens públics promouen campanyes tant de conscienciació com de mesura del nivell de contaminació acústica, sobretot de les zones urbanes amb elevada contaminació acústica. Gràcies als darrers avenços tecnològics dins del marc de les Smart Cities, s’estan començant a desenvolupar i desplegar noves solucions basades en les xarxes de sensors acústics sense fils (WASN), que permeten monitoritzar el soroll de forma automàtica i a temps real. Tanmateix, aquest canvi de paradigma posa sobre la taula nous reptes tant tecnològics com de gestió. Aquests reptes van des de la captació de dades fiables de forma automàtica, vinculada a la precisió i robustesa dels sensors de baix cost de la xarxa, passant pel processament del senyal acústic recol·lectat, fins a la gestió i integració d’aquesta informació de forma eficient i amb un cost raonable.

Es discutiran aquestes i altres qüestions que puguin sorgir del debat entre els convidats i els assistents al repte.


El Congrés comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles en relació al tema de la contaminació acústica i el soroll i estarà dividit en tres tipus de càpsules o espais de treball: reptes acústics oberts, dilemes i activitats complementàries. Des de La Salle-URL es proposa un repte sobre la monitorització del soroll a través de sensors.

Tota la informació del Congrés a http://congresacusti.cat.

Més informació:
Elisa Álvarez
Tel. 932 902 386
ealvarez@salleurl.edu

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin