Buscador de notícies

L’UE finança l’Observatori de l’Ebre-URL per crear un sistema d’identificació i alerta de pertorbacions ionosfèriques

observatoriebre

El projecte TechTIDE, presentat a la darrera convocatòria H2020 sobre meteo-rologia espacial (COMPET-5), ha rebut la màxima qualificació. Hi participen 13 centres de recerca d’arreu del món i l’Observatori de l’Ebre-URL liderarà un dels paquets de treball

Dimecres, 2 d’agost de 2017
. L’Observatori de l’Ebre-URL ha aconseguit un nou projecte de recerca europeu, dintre de la convocatòria de Competitivitat del sector Espacial Europeu de Tecnologia i Ciència H2020 COMPET-5: Space Weather. La proposta ha estat avaluada amb la màxima qualificació i s’espera començar a finals d’aquest mateix any.

El projecte es titula "Tecnologies d’alerta i mitigació per als efectes de la propagació de pertorbacions ionosfèriques (Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects, TechTIDE)" i està format per un consorci de 13 participants d’arreu d’Europa i Sud Àfrica i dos col·laboradors externs d’Estats Units. El projecte tindrà una durada de 2 anys i mig i el seu pressupost total és de 1.577.163 €, dels quals 117.250 € van destinats a la contribució de l’Observatori de l’Ebre-URL.

El projecte proposa la creació d'un sistema per a la identificació i alerta de pertorbacions ionosfèriques que es propaguen en forma d’ones (de l’anglès TIDs) utilitzant tècniques de modelització avançades.

Les TIDs constitueixen una amenaça per a sistemes tecnològics que utilitzen característiques ionosfèriques previsibles. Particularment afecten a l’operativitat d’infraestructures aeroespacials i terrestres, i especialment als serveis de posicionament i navegació per satèl·lits, a les comunicacions de radio en alta freqüència (HF), en operacions de reconeixement de ràdio i a la propagació d’ones de ràdio en molt alta freqüència (VHF-UHF). L'objectiu general del projecte TechTIDE és el disseny i prova de noves estratègies de mitigació viables de l’impacte de les TIDs sobre les tecnologies afectades treballant en estreta col·laboració amb els operadors d'aquestes tecnologies.

Els objectius específics de TechTIDE són:

  1. Millorar el coneixement dels processos físics en la generació de les TIDs i identificar els seus precursors.
  2. Identificar l'impacte de les TIDs en els sistemes de navegació per satèl·lit i en operacions terrestres en HF.
  3. Desenvolupar metodologies adequades per donar suport, per primera vegada, a la identificació i el seguiment directes de TIDs en temps real.
  4. Establir un sistema operatiu d’alerta de TIDs a Europa i Sud-àfrica, que especifiqui les característiques de les TIDs, la pertorbació inferida, i faciliti la informació geofísica addicional als usuaris per ajudar-los a avaluar els riscos i desenvolupar tècniques de mitigació, adaptades a les seves aplicacions.
  5. Treballar sistemàticament amb usuaris potencials per avaluar la funcionalitat, fiabilitat i eficiència dels serveis TechTIDE per a l'explotació sistemàtica d'aquests serveis pels usuaris i per al seu funcionament sostenible.

En David Altadill, director de l’Observatori de l’Ebre-URL, i l’Estefania Blanch, investigadora, participaran en aquest projecte i lideraran un dels paquets de treball. Aquest paquet de treball, “Metodologies per a la identificació de les TIDs”, està dedicat a la preparació i entrega dels algoritmes per a la identificació de TIDs i dels productes resultants per a la implementació en el sistema d'alerta de TechTIDE.

Els resultats d’aquest projecte satisfaran una de les demandes del programa de conscienciació sobre la vulnerabilitat de la societat actual davant de la Meteorologia Espacial referent a la identificació i seguiment de pertorbacions ionosfèriques.

La meteorologia espacial és la ciència que estudia els impactes que l’activitat solar té sobre l’atmosfera terrestre, incloent la magnetosfera, la ionosfera i la termosfera. L’Observatori de l’Ebre-URL manté una línia de recerca en aeronomia (la ciència de la ionosfera) i geomagnetisme, que és molt activa en l’estudi de la meteorologia espacial, àmbit de recerca que li ha permès aconseguir diversos projectes de recerca internacionals, com ara EPOS (finançat per la Unió Europea dintre del programa H2020); SCIONAV (finançat per l’Agència Espacial Europea); Net-Tide (finançat per la OTAN dintre del programa Ciència per a la Pau i la Seguretat), SWING (finançat per la Comissió Europea dintre del programa de Prevenció, Preparació i Gestió de les conseqüències del Terrorisme i altres riscos relacionats amb la seguretat).

Podeu veure el video publicat pel Canal Terres de l'Ebre-URL sobre aquesta notícia:Més informació:
Dra. Estefania Blanch Llosa
Observatori de l'Ebre-URL
Tel. 977 500 511
eblanch@obsebre.es

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Mapa web
Protecció de dades

Admin