Buscador de notícies

Investigadors de Deusto, Ramon Llull i Boston College debaten sobre la visió “securititzada” de la seguretat internacional

seminari-acm-desecurititzar-agenda-politica-internacional

Divendres, 7 de desembre de 2018. Des de fa cinc anys ACM  llança una convocatòria anual per finançar els millors projectes que les universitats Deusto, Comillas i Ramon Llull porten a terme amb l'objectiu de fomentar la investigació en xarxa i assegurar un nivell d'excel·lència que potenciï l'expansió del coneixement, la capacitat formativa i la internacionalització per donar resposta als actuals reptes socials i econòmics.

A la IV Convocatòria (2018) es va finançar el projecte d'investigació Desecuritizar l'agenda de seguretat internacional: narratives, efectes i visions alternatives a les polítiques de seguretat implementades pels estats i les organitzacions internacionals al segle XXI. Aquest projecte està coordinat per dos grups d'investigació en relacions internacionals de les universitats Deusto i Ramon Llull i al seu torn compta amb la participació d'investigadors de Boston College, universitat amb la qual ACM té subscrit un acord de cooperació estratègica avançada des de la seva creació.

Així, en el marc d'aquest projecte, s'ha realitzat un seminari a Barcelona, ​​a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL). La trobada, que ha durat dos dies, ha reunit experts en la matèria i ha comptat amb professionals com José Antonio Sanahuja, catedràtic de Relacions Internacionals de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i nomenat recentment director de la Fundació Carolina.

El seminari va arrencar amb una inauguració institucional a càrrec d'Anna Berga, secretària general de la URL i secretària de l'Associació ACM; Pere Masip, vicedegà de Recerca i Postgraus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL); i Sergio Caballero de la Universitat de Deusto (UD).
 

Visió “securititzada” de la seguretat internacional

La trobada va servir per aprofundir en el concepte de seguretat internacional. De fet, el projecte suposa una aproximació crítica a la forma en què la seguretat s'entén des de l'11 de setembre de 2011, especialment per part dels estats, en plantejar la seguretat internacional com un problema d'amenaces i de respostes militars o defensives, sense abordar els problemes de fons d'aquests problemes (condicions socioeconòmiques, desigualtats, canvi climàtic i model de consum, ...).

Aquesta concepció de la seguretat (que els autors crítics conceptualitzen com "visió securititzada" o "securitització") contrasta amb la visió de la seguretat humana que va prevaler en els 90 i que va defensar especialment les Nacions Unides i les ONG, una seguretat que posa les persones i el planeta al centre i que entén les possibles inseguretats com a fruit de múltiples problemes (pobresa, accés a la salut, ...), i no com una qüestió de simple amenaça militar o en la integritat física d'un país o d'una persona.

En aquest sentit, algunes de les intervencions han incidit en la necessitat de tornar a una visió que posi les persones i el planeta al centre i que respecti noves visions més socials i locals de la seguretat.

Més informació:
Andrea del Pozo
Secretària CEI-URL
Tel. 936 022 245
adelpozo@rectorat.url.edu

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin