Buscador de notícies

La URL s'adhereix al Manifest de la Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

manifest-unis-catalanes-25-nov-2018-lliures-i-sense-por

Manifest de la Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Per unes universitats lliures de violència masclista  

 

La violència contra les dones és la fallida sistèmica més gran de la democràcia. Es tracta d’una violació de drets humans sustentada en les desiguals relacions de poder de gènere que estructuren les societats patriarcals. Assassinat, maltractament, violació, assetjament, cosificació, humiliació, menyspreu, discriminació o invisibilització de les dones tan sols pel fet de ser dones, a casa, a la feina, al carrer, al transport públic, a les festes i els espais d’oci, a les xarxes socials o a les fronteres. Sense oblidar la revictimització o victimització secundària que comporta massa sovint el desemparament policial o judicial, el qüestionament de la paraula de les dones i l’inadequat tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació.

Les desigualtats de gènere i la violència masclista es reprodueixen en tots els espais d’interacció social, incloent les universitats i els centres de recerca. La lluita per a l’eradicació de la violència masclista ha de començar, doncs, als nostres llocs de treball i estudi. Les universitats i els centres de recerca tenen una responsabilitat ineludible en aquesta lluita, sent imprescindible dotar-se de les eines adequades.

Exigim que les unitats d’igualtat comptin amb recursos humans i materials suficients per a poder realitzar amb eficàcia les activitats de sensibilització i prevenció en el si de la institució així com les mesures de detecció i actuació davant les agressions que hagin patit les dones de la comunitat universitària. Així mateix, cal que el conjunt d’òrgans, unitats i serveis que intervenen en la gestió dels protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe tinguin la formació adequada per atendre les denúncies tot tenint en compte les necessitats d’acompanyament i de reparació de les dones agredides.

Exigim també que la perspectiva de gènere sigui incorporada de manera transversal en tots els programes de grau i de postgrau. Urgeix comptar amb una judicatura competent en l’aplicació del marc legal en aquesta matèria, uns serveis mèdics que sàpiguen detectar les situacions de violència, uns serveis educatius que posin en pràctica la coeducació, una planificació de les polítiques públiques que adreci les causes socioeconòmiques de la violència, uns mitjans de comunicació i unes produccions audiovisuals que no banalitzin la violència masclista, unes tecnologies de la informació que garanteixin la seguretat de les dones i una formació humanística que qüestioni des de l’arrel els estereotips i prejudicis de gènere. No podrem contribuir a formar ciutadania crítica i professionals competents en la lluita contra la violència masclista si la docència universitària segueix sent en bona mesura cega a les desigualtats i discriminacions de gènere.

#LliuresISensePor

25 de novembre de 2018

Comissió Dones i Ciència
Consell Interuniversitari de Catalunya
Manifest al web de la Generalitat de Catalunya

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin