Grups de recerca

L’activitat de recerca de la URL es concreta en 53 grups de recerca, 48 dels quals han obtingut el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya a la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR2017).

El mapa de grups de recerca de la URL es dibuixa tenint en compte les cinc grans àrees d'especialització (focus areas):

  • Innovació social i canvi social
  • Management i responsabilitat social
  • Educació: innovació, competències i valors
  • Salut i biociències
  • Energia i sostenibilitat

Els grups d’investigadors/es que es vulguin constituir com a grup de recerca de la Universitat Ramon Llull hauran de complir una sèrie de requisits mínims i avaluables en el temps. A continuació podeu consultar la normativa dels grups de recerca de la Universitat Ramon Llull que recull aquestes condicions.

Es pot consultar l’activitat de recerca dels grups que actualment formen part del mapa de grups de la URL al GREC-URL.

 

Llistat dels grups de recerca de la URL per institucions>>  (última actualització: 29/03/2019)

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin