Ciència oberta

Accés Obert

La Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull va aprovar, a desembre de 2016, el document Foment de l'accés obert a la Universitat Ramon Llull.

 

Mitjançant l’aprovació d’aquest document, la URL es compromet a que els membres de la seva comunitat acadèmica dipositin llurs publicacions acadèmiques (articles de revista, tesis, ponències, comunicacions, documents cientificotècnics, llibres, etc.) en un repositori en accés obert. La URL posa a disposició el seu espai al repositori col·lectiu del sistema universitari de Catalunya RECERCAT, en el qual participa des del 2012.

 

Publicacions

La Universitat Ramon Llull promou la publicació de la producció científica dels diferents grups de recerca en revistes internacionals i indexades, sense menystenir aquelles revistes amb una forta tradició a Catalunya sobretot en les àrees de filosofia i ciències socials.

 

Les publicacions de recerca dels investigadors i de les investigadores de la Universitat es poden consultar a l’eina de gestió de la recerca GREC-URL i al Portal de la Recerca de Catalunya.

 

La URL també participa en el RACO. Es tracta d’un repositori cooperatiu creat l’any 2006 des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

 

La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes.

 

Les revistes de la URL actualment disponibles a RACO són:

 

        Afinidad. Revista de química teórica y aplicada

        Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna

        Ars Brevis

        Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica

        Bioètica & debat: tribuna oberta de l'Institut Borja de Bioètica

        Comprendre: Revista catalana de filosofia

        Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa

        Lletres de filosofia i humanitats

        Ramon Llull Journal of Applied Ethics

        Trípodos. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna

 

Des de l’Oficina de recerca i innovació donem suport a la comunitat investigadora de la URL amb la gestió dels diferents repositoris.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin