Càtedra UNESCO-URL

La Càtedra UNESCO en Educació, Desenvolupament i Tecnologia de la Universitat Ramon Llull va ser creada l’any 2001 per contribuir al desenvolupament humà mitjançant la creació d’una xarxa de cooperació interuniversitària en què participessin conjuntament els centres que integren la URL, a més d'altres centres universitaris de diferents països.
 
La Càtedra UNESCO-URL s'emmarca dins el Programa UNITWIN i de Càtedres UNESCO que compta amb 715 Càtedres UNESCO arreu del món i 65 Xarxes UNITWIN, en què participen 770 institucions de 131 països.
 

La MISSIÓ de la Càtedra és treballar des d’un model de cooperació universitària basat en la formació integral de la persona, la recerca i la transferència de coneixement, amb la finalitat de potenciar un sistema integrat d’accions al voltant de l’educació, la ciència i la tecnologia que persegueixen un objectiu essencial: allò que s’investiga ha de repercutir en el desenvolupament humà.

 

Els OBJECTIUS de la Càtedra permetran, d'una banda, consolidar les relacions amb països socis mitjançant la creació de xarxes de cooperació interuniversitàries i, de l'altra, enfortir institucions d’educació superior que permetin la continuïtat dels projectes realitzats en el marc de la càtedra.

 

Per dur a terme els seus objectius, la Càtedra organitza espais de debat  (jornades, seminaris, etc.), elabora materials didàctics i publicacions, i fa projectes de cooperació universitària per al desenvolupament (CUD). A més, ofereix cursos de grau i de postgrau, i té un programa de doctorat en modalitats específiques per a professors i investigadors de països en desenvolupament.

L'ORGANIGRAMA de la Càtedra s'estructura de la següent manera:
 

Comissió executiva

 

Josep M. Garrell i Guiu
Carlo Maria Gallucci Calabrese         
Antonio Pérez Portabella
José Manuel Moreno

Presidente de la Càtedra
Director de la Càtedra
Director del Programa d’Universitats a Catalunya del Santander
Director del Programa d’Universitats Santander

 


Comissió acadèmica

 

Jaume Aymar, Sandra Balcells, Marta Camprodón, Rebeca Carpi, Lluís Costa, Jordi Ficapal, Carles Giol, Oscar Mateos, Mirian Millan, Enric Ordeix, Xavier Pujadas i Jaume Maranges.

 


Professors col·laboradors

 
Jordi Riera
Carlos Moslares
Alfred Vernis
Rosa Nomen
Julià Sempere
Francesc Broto
Jordi Abellà
Antoni Planas
Amador Ferrer
Lluis Comellas
Montserrat Agut
Maria Luisa Castro Esparza
Fernando Caller
Francisco Chavez
Carlos Arias
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
IQS School of Management
Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE
IQS School of Engineering
IQS School of Engineering
IQS School of Engineering
IQS School of Engineering
IQS School of Engineering
IQS School of Engineering
IQS School of Engineering
IQS School of Engineering
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria CEPIS-BS/SDE/OPS
Universidad Nacional de Ingeniería UNI -Perú         
Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», el Salvador
University of Aarhus, Dinamarca

Són accions orientades a l'organització i suport de jornades, conferències, creació de fòrums virtuals - públics i oberts - per a la discussió dels temes que s'inclouen en la missió de la Càtedra.


Jornades de Cooperació

 

Jornades temàtiques

 • Participació al “V Congreso Universidad y  Cooperación” Cádiz, abril 2011
 • Participació a “12th International Conference on Wetlands Systems for Water Pollution Control”. Venecia, Italia (octubre 2010).
 • Participació a “International Scientific Conference on Technologies for Development UNESCO Chair”. Lausanne, Suïssa. febrer 2010

 

Consulta l’arxiu de Jornades temàtiques del 2005 al 2009.

 

Elaboració de publicacions – tant convencionals com electròniques – sobre les temàtiques de la Càtedra, que serveixin per anar establint els referents ètics per al desenvolupament harmònic plantejats a la missió de la Càtedra.

 • Premis Aristos Campus Mundus 2015: "Ignacio Ellacuría d'Estudis d'Interès Social" i "Bones pràctiques en cooperació universitària". Convocatòria 2013
   
 • Edició del llibre Economía global: actualidad y tendencias
  Coordinat per  Carlos Moslares de l'Institut Químic de Sarrià i Álvaro Pedroza d’ ITESO, Mèxic (2010).
 • Edició del documental Tipón: sinfonía del agua
  Coordinat pel llic. Mario Fernando Caller Salas de la Universidad Nacional de Ingenieria, Perú  en col·laboració amb la Dra. Rosario Pastor de la Càtedra UNESCO de la URL (2010).
   
 • Elaboració de les Guías para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de humedales construidos
  Coordinat per la Dra. Rosario Pastor de la Càtedra UNESCO de la URL en col·laboració amb el Dr. Carlos Arias de l'Aarhus University, Dinamarca  (2009-2010).
   
 • Edició del llibre Tipón: Monumento Histórico Internacional de la Ingeniería Hidráulica de los Incas
  Coordinat pel llic. Mario Fernando Caller Salas de la Universidad Nacional de Ingenieria, Perú en col·laboració amb la Dra. Rosario Pastor de la Càtedra UNESCO de la URL (2007).
   
 • Edició del llibre Bloques regionales vs nacionalismo
  Coordinat per Carlos Moslares de l'Institut Químic de Sarrià i editat per la Càtedra UNESCO de la URL (2007).

El programa de doctorat de la Càtedra UNESCO-URL té per finalitat l'enfortiment institucional de les entitats d'educació superior dels països socis, mitjançant la formació de professors, investigadors i professionals altament qualificats. Un dels objectius clau del programa és promoure l'elaboració de tesis doctorals en temes d'interès i d'especial rellevància per al desenvolupament del país d'origen del candidat/a.

Aquest programa permetrà al doctorand/a realitzar estades curtes a la Universitat Ramón Llull per no distanciar-se per gaire temps de la seva institució. En la primera fase, el candidat/a haurà de complir amb els crèdits establerts en les normes específiques de doctorat de la URL. Per això, es preveu que les universitats d'Amèrica Llatina i la URLestiguin coordinades per trobar les complementarietats necessàries que permetin minimitzar esforços i recursos considerant àrees prioritàries, esforços institucionals i projecció de la investigació al seu propi país.

El programa preveu recolzar la realització dels cursos de doctorat, l'obtenció del màster oficial i la fase d'elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral, a través de beques que cobreixin les despeses de viatge, d'allotjament i manutenció, així com les despeses d'ensenyament dels becaris durant la seva estada a la URL.
 

Doctorands

 
ANABELLA CLARA LÓPEZ LOBOS (2010) enginyera química industrial, directora de la carrera d'Enginyeria Química Industrial a la Universitad Rafael Landívar, màster en Administració d'Empreses.
  Títol: Optimització de la producció de glicoglicerolípids amb diferents soques modificades mitjançant enginyeria metabòlica en bioreactor
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Resum: Cultiu a escala de bioreactor d'una soca modificada mitjançant enginyeria metabòlica per optimitzar la producció de glicolípids. Tenint les variables de pH, oxigen, temperatura i escuma controlades, es pretén estudiar quin és el millor moment d'inducció en cultiu fed-bach per obtenir la quantitat més gran de glicolípids / biomassa, així com el millor mètode per a l'extracció i anàlisi.
   
   
JULIO ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, (2009) llicenciat en Biologia per la Universitad Nacional Autónoma de Nicaragua, investigador científic al Centro de Biología Molecular de la Universitad Centroamericana de Nicaragua (CBM-UCA).
  Títol: «Screening» per a l'aïllament i caracterització de microorganismes i enzims cel·lulolítics en la biodiversitat nicaragüenca: aplicacions biotecnològiques per a la producció de biocombustibles.
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Resum: Actualment la dependència de combustibles fòssils i el seu preu canviant ha desencadenat una crisi energètica d'importància a tot el món. A Nicaragua depenem en un 90% de l'energia a força de derivats del petroli. Hi ha moltes fonts alternatives, però una de les més prometedores és la producció de biocombustibles per dues raons: perquè es poden aprofitar els residus sòlids urbans per la producció d'energia i perquè aquesta és una tecnologia molt neta per a l'ambient. Nicaragua, amb una posició geogràfica tropical de biodiversitat elevada, presenta una oportunitat única per a l'estudi de microorganismes que degradin materials vegetals rics en cel·lulosa i l'ús d'aquests materials en aplicacions industrials.
   
   
ISABEL CRISTINA CORREA ÁNGEL, (2009) llicenciada en Arquitectura per la Universidad Pontificia Bolivariana de Colòmbia.
  Títol: Forma, ús i significat en l'espai públic de Medellín
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Resum: Es tracta la forma, l'ús i el significat en l'espai públic de Medellín. Presentació.
   
   
LILIANA ROCÍO LÓPEZ SUÁREZ, (2008) llicenciada en Relacions Industrials per ITESO Guadalajara de Mèxic
  Títol: Principals pràctiques de recursos humans que afavoreixen la capacitat d'innovar a les PYMEs
  Centre: IQS School of Management
  Director de tesi: Jesús Manuel Tricás
  Resum: La tesi té com a objectiu determinar patrons de gestió a partir dels estils de lideratge i les pràctiques de recursos humans que la direcció considera de gran rellevància per poder aconseguir les estratègies previstes que els permetin arribar als resultats esperats enfocats en la innovació. Avanços de la tesis.
   
   
CLAUDIA ALFARO SANTOS, (2008) llicenciada en Química Agrícola i professora de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (San Salvador).
  Títol: Avaluació de la producció d’aflatoxines en llavors d'anacard (AnacardiumoccidentaleL.)
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Director de tesi: L. Comellas i M. Agut
  Resum: Avaluació de mostres de llavor d'anacard d'orígens diferents, inoculades amb fongs productors d'aflatoxines. Avaluar el grau de contaminació natural de les llavors d'anacard utilitzades per a l'estudi. Comparar els mètodes HPLC-UV/VIS i UHPLC-UV per a l'anàlisi d'aflatoxines en llavors d'anacard. Avaluar els continguts d'humitat, els valors d'activitat d'aigua i pH en llavors d'anacard comercialitzades al Salvador, com a factors significatius en la producció d'aflotoxines.
   
   
NELLY AMAYA DE LÓPEZ, (2008) llicenciada en Química Agrícola i professora de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (San Salvador). Màster en Investigació Química i Química per l'IQS de la URL.
  Títol: Factors clau de llots de cultiu de Penaeus vannamei en el rendiment d'una explotació.
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Director de tesi: Julià Sempere
  Resum: Es pretén determinar quins factors associats als llots afecten el creixement de la gambeta, influeixen en la producció de cultiu de Penaeus vannamei als estanys de Sant Hilario, Jiquilisco (el Salvador). Es busca la generació d'informació que contribueixi a un millor maneig dels llots dels estanys i, per tant, de la producció; així es contribueix al desenvolupament de la tecnificació en aquesta activitat, la qual és escassa en aquesta regió, i s'enforteix el control de les fonts de contaminació sobre les aigües de la badia de Jiquilisco, classificada com a «lloc Ramsar». La importància d'aquest estudi radica en el fet que el cultiu de gambeta és la principal activitat econòmica de la zona.
   
   
MARIA DEL CARMEN FONSECA MORALES, (2008) llicenciada en Administració d’Empreses per la Universitat del Istmo de Guatemala. Màster en Bussiness Administration.
  Títol: Integración económica centroamericana
  Centre: Facultat d'Economia IQS
  Director de tesi: Carlos Moslares
   
   
CARMEN ELENA MENJIVAR BENÍTEZ (2007), llicenciada en Química Agrícola per la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (San Salvador) i màster en Administració d'Empreses per la UniversidadTecnológica del Salvador. 
  Títol: Inhibidors de corrosió de l'acer al carboni i corrosió ambiental
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Director de tesi: Jordi Abellà
  Resum: Al Salvador no es compta amb dades d'estudis de corrosió generalitzada en les estructures metàl·liques, per la qual cosa un objectiu de la tesi de doctorat serà l'obtenció de velocitats de corrosió de diferents metalls sotmesos a diferents tipus d'aigües del país. Alhora es determinarà l'eficàcia de substàncies inhibidores de la corrosió utilitzades en la indústria i s'elaborarà un mapa de corrosió atmosfèrica segons les experiències a diverses zones del país. La principal aportació d'aquesta tesi serà en el camp cientificotecnològic, ja que s’obtindrà informació que serà d'utilitat per buscar les millors formes de prevenir la corrosió d'acord amb els diferents processos productius i amb les diferents zones geogràfiques.
   
   
CARLOS ENRIQUE VALLEJOS TALAVERA (2007) llicenciat en Química per Halle d'Alemanya, postgrau en Tecnologia Aplicada i Màrqueting d'Aliments, màster en Química i Enginyeria Alimentària per l’Institut Químic de Sarrià de la URL.
  Títol:Validació de mètodes cromatogràfics per a la determinació de pesticides organoclorats en matrius ambientals (fulles de cafè, polpa de cafè, gra verd i torrat de cafè, sòls de cafetars i aigües properes a finques productores de cafè) mitjançant GC-ECD-MS.
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Director de tesi: Francesc Broto
  Resum: Aquest treball descriu una metodologia per a la determinació de pesticides organoclorats en matrius ambientals (fulles de cafè, polpa de cafè, gra verd i torrat de cafè, sòls de cafetars i aigües properes a finques productores de cafè). Amb aquest objectiu, es va fer un inventari dels pesticides més utilitzats en la producció de cafè de Nicaragua. La determinació es durà a terme mitjançant cromatografia de gasos i un detector de captura d'electrons, específic per a l'anàlisi d'aquests pesticides. Abans de la determinació cromatogràfica, es va optimitzar un mètode d'extracció i purificació a fi d'eliminar possibles interferències en la matriu que actuïn en la quantificació de pesticides. Amb el mètode d'extracció i purificació optimitzat, es validarà el mètode d'anàlisi via GC-ECD-MS.
   
   
ARACELY GUADALUPE ARTIGA MATXUCA (2007), llicenciada en Química Agrícola i professora de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (San Salvador).
  Títol: Procediment per a la determinació de greixos trans en margarines salvadorenques
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Director de tesi: Francesc Broto
  Resum: Comparar dos mètodes de derivatització d'àcids grassos (FAME's) a èsters metílics. Optimitzar les condicions cromatogràfiques per a l'anàlisi per HRGC-FID, amb columna capil·lar altament polar. Implementar una tècnica de fraccionament dels isòmers cis i trans. Identificar els isòmers trans de l'àcid C18:1, utilitzant patrons d'informació bibliogràfica. Comparar els resultats de la quantificació dels èsters metílics a àcids grassos per normalització interna, patró intern i extern. Determinar els àcids grassos trans en mostres de margarines representatives de les principals marques distribuïdes al Salvador.

 

 

 

Doctors

 
DOLORES ROVIRA QUEZADA (2005), professora de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» de San Salvador
  Títol: Dinámica de contaminantes en la bahía de Jiquilisco, en El Salvador
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Director de tesi: Rosa Nomen
  Data de defensa: 16-12-2010
  Consulta de tesis: hdl.handle.net/10803/9297
  Resum: La tesi és una proposta a una nova iniciativa per recuperar la regió, amb l'objectiu de conèixer els factors que afecten el creixement de les gambetes, principal activitat econòmica de la zona. El 1995 hi havia aproximadament 23 cooperatives manejant unes 1.470 hectàrees d'explotacions salineres i de gambetes. D'acord amb l'estudi fet per JICA, l'any 2001 hi havia 2.928 pescadors artesanals distribuïts en diferents punts, i l'any 2003 es va estimar la presència d'uns 5.000 pescadors i unes 1.500 dones dedicades a la pesca al llarg de la badia. En un primer projecte en execució, dut a terme per la UCA de San Salvador, s'estan determinant les concentracions de contaminants en quatre matrius: aigua, sòls, sediments i gambetes. D'aquesta manera, es podrà determinar si són la causa d'extinció i degeneració de les espècies marines de la zona. Amb aquest antecedent, es va plantejar aquest projecte centrant-lo en la gestió dels estanys de creixement d'espècies marines com la gambeta, la qual cosa beneficiarà 579 famílies de la zona.
   
   
ALBINA RUÍZ RÍOS, (2005) enginyera industrial per la Universidad Nacional de Ingeniería
  Títol: Millora de les condicions de vida de les famílies porcicultores del Parc Porcí de Ventanilla, mitjançant un sistema de biodigestió i maneig integral de residus sòlids i líquids, Lima (Perú).
  Centre: Escola Tècnica Superior IQS
  Director de tesi: Eduard Barberà
  Data de defensa: 09-06-2010
  Consulta de tesis: http://hdl.handle.net/10803/9296
  Resum: Aquest treball constitueix el producte de la recerca d'una solució integral al greu problema social, econòmic i ambiental en què viuen dia a dia centenars de famílies assentades al Parc Porcí de Ventanilla, a Lima (Perú). S'analitza, s'adapta i es fa viable l'aplicació de les tecnologies existents pel que fa a la utilització de les excretes i els orins dels porcs i de les aigües residuals dels habitatges com a matèria primera per a la producció de biogàs i altres subproductes. Cal que serveixin com a font d'energia, de matèries primeres per a la producció orgànica, per a l'ús racional de l'aigua, la planificació del territori i sobretot per a la millora dels ingressos de les famílies, tot prioritzant l'ús dels recursos locals. Calia que el procés (operació, manteniment i rèplica) fos assumible per les famílies, la qual cosa va significar treballar amb una metodologia participativa. A l'actualitat: www.ciudadsaludable.org
   
   
LUIS CARLOS OBANDO, (2001) comunicador social i periodista. Doctor en Pedagogia Social i Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  Títol: Les TIC: un nou escenari pel desenvolupament local de les comunitats. Estudi d'un cas: comunitat Ómnia-barri el Raval, Barcelona
  Centre: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
  Director de tesi: Jordi Riera
  Data de defensa: 14-06-2007
  Consulta de tesis: http://hdl.handle.net/10803/9239 i aquí.
  Resum: Explora, descriu i analitza l’accés dels grups socials en comunitats locals a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com la connectivitat basada en la comunitat. Com aquest accés pot ser un mecanisme per reduir l’exclusió social i tecnològica, i potenciar el desenvolupament socio-comunitari.
   
   
ÁNGEL CASTELLANOS (2001), llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universidad de Oriente, Cuba
  Títol: El auge de la postproducción audiovisual digital en España: el caso de Filmax (2000-2005)
  Centre: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
  Director de tesi: Daniel Jones
  Data de defensa: 05-07-2006
  Consulta de tesis: http://hdl.handle.net/10803/9239
  Resum: Anàlisi de les principals fites tecnològiques que han modificat la indústria audiovisual i que han provocat canvis irreversibles en la concepció del fet fílmic inicial. S’analitzen aquests canvis des dels diferents punts de vista exposats pels investigadors;  la tecnologia audiovisual, l’economia, la sociologia i les anàlisis de contingut, amb l’objectiu d’apreciar les perspectives que ofereix la tecnologia audiovisual i els seus reptes creatius i industrials. El projecte sobre la incidència de la digitalització en la producció cinematogràfica s’ha aplicat a una de les empreses catalanes de postproducció: Filment (del grup Filmax). S’ha analitzat l’impacte de la digitalització per veure en què s’implementen les noves tecnologies digitals en l’àmbit de la postproducció. 
   
   
CARLO ENRICO BRESSIANI, (2001) enginyer civil per la Universidade Regional de Blumenau (Brasil)
  Títol: Comercio intraindustrial brasileño.
  Centre: Facultat d'Economia IQS
  Director de tesi: Carlos Moslares
  Data de defensa: 11-11-2003
   
   
DIEGO FERNANDO CARDONA (2001), professor de la Universidad de los Andes, Bogotà (Colòmbia)
  Títol: Les TIC en la relació administració pública-ciutadants. La declaració electrónica d'impostos en una evaluació comparativa del  casos
  Centre: Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE
  Director de tesi: L. Olivella, M. Gascó i Alfred Vernis
  Data de defensa: 23-02-2005

 

 

Cursos

 
Es tracta de cursos per a estudiants de països en desenvolupament: acolliment d’estudiants als estudis de la Universitat Ramón Llull i realització de cursos de postgrau a països en desenvolupament impartits per professors i investigadors de la URL.
   

Curs Cooperants d’Avui, Professionals de Demà
Impartit a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Coordinat per la comissió acadèmica de la Càtedra UNESCO-URL
Juliol de 2011

   
Curs d'Estadística per a docents
Impartit a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Campus de Quetzaltenango
A càrrec de Rosa Varela Otero, d'ADE-ESADE
Juliol de 2010
   
Curs de Dret Laboral Empresarial, en el marc del màster en Dret  Empresarial de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (el Salvador).
A càrrec d'Esther Sánchez Torres, de la Facultat de Dret ESADE
Juny/juliol de 2010
   
  Consulta l’arxiu de Cursos del 2005 al 2009.

Accions humanístiques, científiques i tecnològiques

En el marc de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD), la Càtedra UNESCO-URL organitza activitats de formació i recerca encaminades a motivar joves emprenedors que vulguin iniciar una activitat empresarial competent i imaginativa basada en la realitat dels seus països. Així mateix, impulsa accions científiques i tecnològiques amb investigadors de la regió.

 

1) Projectes finançats per la Càtedra UNESCO-URL 2010

 
 • Projecte de col·laboració amb l’escola jesuïta Lycée-Collège Charles Lwanga (LCCL) a Sarh (Txad). Amb la participació del Sr. Llorenç Puig i el Sr. Francesc Martori Adrian de l’Institut Químic de Sarrià. Com a contrapart, el Sr. Père Robert Nguewadjim, de l’escola jesuïta Lycée-Collège Charles Lwanga.
 • Projecte «Soporte a la mejora del cultivo de camarón en la bahía de Jiquilisco de El Salvador de Centroamérica». Amb la participació del Sr. Josep Canicio Chimeno de l’Institut Químic de Sarrià. Com a contrapart, el Sr. Francisco Chavez de la Universidad Centroamericana «Jose Simeón Cañas». 
 • Projecte «Mejora de las técnicas de cultivo del camarón en la bahía de Jiquilisco de El Salvador: uso de estanques pilotos», coordinat per la Dra. Rosa Nomen Ribé de l'Institut Químic de Sarrià.
 • Projecte «Determinació dels factors que afecten el creixement de les espècies marines a la badia de Jiquilisco, el Salvador» coordinat per la Dra. Rosa Nomen Ribé de l'Institut Químic de Sarrià.
 • Projecte «Doctorado en estudios económicos y empresariales IQS-ITESO». Amb la participació del Sr. Carlos Moslares García de l'Institut Químic de Sarrià. Com a contrapart, el Sr. Alvaro Rafael Pedroza Zapata de l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Mèxic. Consulta de Pòster.
 • Projecte «Sensibilización ambiental participativa en la población infantojuvenil de Catalunya» de la Càtedra UNESCO-URL.
 • Projecte «Programa de cooperación sanitària en el Sàhara. Un proyecto de participación colaborativa e investigación – acción». Amb la participació de la Dra. Àngela Pallarès Martí i el Sr. Joan Sala i Casanovas de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Com a contrapart, l’Ajuntament de l'Aaiún i l'Asociación  de Hispanófonos del Sur.
 • Projecte «Orfanat de Care Highway a Kericho (Kenia)». Amb la participació del Sr. Daniel Romero Rodríguez de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Com a contrapart, Fatuma Ali de Care Highway International (Kenya).
 • Programa «Programa de Cooperació Universitària a Nicaragua».  Amb la participació de la Sra. Berta Aznar i Eulàlia Vidal de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’ Educació i l’ Esport Blanquerna. Com a contrapart, la Sra. Maria Dolors Pérez Canelo de la Universitad Centreamericana de Managua (Nicaragua).
 • Projecte «Rescate de juegos originarios y tradicionales chilenos en el marco del Bicentenario de la República de Chile».  Per el  Sr. Jaume Bantulà Juanos de la Facultat de Psicologia, Ciencies de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Com a contrapart, Tito Gallardo Olmedo del Ministerio de Educación de Chile i la Universidad Mayor.
 • Projecte «Actividad física adaptada a personas con discapacidad, Moçambique». Amb la participació de la Dra. Myriam Guerra Balic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Com a contrapart, el Dr. Antonio Prista de la Facultade de Ciências de Educação Física e Desporto de la Universidade Pedagógica (Moçambic).
 • «Programa de cooperació universitaria», Índia, del professor Javier Arranz Albo de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna.
 • Projecte «Puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano de Guinea Ecuatorial» de la Sra. Laida Memba de La Salle.
 • Projecte «Puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano de Guinea Ecuatorial» del professor Victor Ferrer i Soler de La Salle.
 • Projecte «Asesoría empresarial continuada a la Universidad Centroamericana de Managua para que, con su docencia, siga contribuyendo al crecimiento económico del país». Amb la participació del Sr. Guillermo Casasnovas Cavestany d'ESADE. Com a contrapart, la Sra. Mayra Luz Pérez Díaz de la Universidad Centroamericana de Managua.
 • Projecte «Fortalecimiento de la capacidad empresarial cubana. Formación de altos directivos y profesores de gestión. Actualización de ADE y énfasis en gestión del conocimiento y capital humano». Amb la participació de Francisco Lamolla Ormo. Com a contrapart, la Sra. Clara Mariela Columbié Santana de la Universidad de La Habana (Cuba).
 • Projecte «Ejecución de la segunda fase del plan de ordenación turística integral en la provincia de Quispicanchi», coordinat perl Dr. Xavier Vicens, amb la participació de l Sra.  Mireia Pi i la Sra. Mireia Guix de TSI - Turisme Sant Ignasi.
 • Seminari itinerant «Turismo y alivio de la pobreza: la experiencia peruana», coordinat pel Sr. Jordi Ficapal, TSI - Turisme Sant Ignasi.
 • Projecte «Diseño e inicio de implementación de un proyecto de desarrollo comunitario en Juan Guerra (Perú)». Amb la participació de Jordi Sabater de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
 • Projecte «Sensibilización en salud sexual reproductiva en Medellín (Colombia)». Amb la participació de Jordi Sabater de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Com a contrapart, María Cecilia Geal de la Fundación Ximena Rico Llano (Medellín, Colombia).
 • Projecte «Sensibilització en la cooperació des de l'acció social, el desenvolupament intercultural i el treball comunitari». Realitzat per la professora M. Antonia Buenaventura de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
 • Continuació del «Programa de suport a l'educació intercultural bilingüe a les escoles de l'Alto Bío Bío, a Xile». Realitzat per la professora M. Antonia Buenaventura de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
 • Projecte «Programa de educación y tecnología del agua para la población infanto-juvenil del Perú». Coordinat per de la Dra. Rosario Pastor de la Càtedra UNESCO-URL. Com a contrapart, la Sra. Rosa Miglio de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú).
 • Projecte «Voluntariado en Haití en el Hospital Infantil de St. Damián, en Tabarre» coordinat pel Sr. Javier Vidal Novellas de la Facultat de Ciencies de la Salut Blanquerna.

 

2) Projectes finançats per l’ACCD (més informació)

 

2008

 • Projecte «Sensibilització en la cooperació des de l’acció social, el desenvolupament intercultural i el treball comunitari». Realitzat per la professora M. Antonia Buenaventura de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
   
 • Continuació del «Programa de suport a l'educació intercultural bilingüe a les escoles de l'Alto Bío Bío,  a Xile». Realitzat per la professora M. Antonia Buenaventura de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
   
 • Projecte «Determinació dels factors que afecten al creixement de les espècies marines a la Badia de Jiquilisco, El Salvador», coordinat per la Dra. Rosa Nomen de l’Institut Químic de Sarrià.2006

 • «Programa de suport  a l’educació intercultural a les escoles de l’Alto Bio Bio, a Xile». Coordinat pel professor Jordi Sabater de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

 

3) Projectes finançats per l’AECID (més informació)

 

2011

 • PCI / «Programa d’educació i tecnologia de l’aigua per a població infanto juvenil del Perú». Coordinat per la Dra. Rosario Pastor de la Càtedra UNESCO-URL.
 • PCI/ «Programa de revalorización del patrimonio cultural y fortalecimiento de capacidades de la población de Quispicanchi, como elementos sustanciales de un turismo sostenible». Coordinat pel Sr. Jordi Ficapar de l'Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi. Consulta de Pòster.


2010

 • PCI / «Fase II: Millora de les tècniques de cultiu d’espècies marines a la badia de Jiquilisco del Salvador: ús d’estancs pilot». Coordinat per Rosa Nomen Ribé de l’Institut Químic de Sarrià.
 • PCI / «Creació del Centro de Investigación Medioambiental i Energètica de l’UCA, al Salvador». Coordinat pel Sr. Julià Sempere de l’Institut Químic de Sarrià.
 • PCI / «Programa d’educació i tecnologia de l’aigua per a població infanto juvenil del Perú». Coordinat per la Dra. Rosario Pastor de la Càtedra UNESCO-URL.
 • CAP / Projecte «Puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano de Guinea Ecuatorial».Coordinat per la Sra. Laida Memba i el Sr. Victor Ferrer i Soler de La Salle.
 • CAP / Projecte «Puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano de Guinea Ecuatorial». Coordinat per la Sra. Laida Memba i el Sr. Victor Ferrer i Soler de La Salle.


Consulta els projectes AECID 2005-2009.


Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin