Càtedres URL

Actualment, a la Universitat Ramon Llull hi ha quatre càtedres de recerca: 

  • La Càtedra ETHOS Ramon Llull dóna suport a tots els grups d’investigació en matèria d’ètica aplicada de la URL i també es fan tasques de consultoria a empreses reconegudes. Les seves línies prioritàries d’investigació i treball són: l’ètica de les organitzacions, l’ètica de les professions, la bioètica, l’ètica dels mitjans de comunicació, la responsabilitat social corporativa i les estratègies educatives per a la divulgació de l'ètica.
  • La Càtedra UNESCO en Educació, Desenvolupament i Tecnologia de la Universitat Ramon Llull  contribueix al desenvolupament humà mitjançant una plataforma de treball en què participen conjuntament els centres que integren la URL, a més d’altres centres i associacions de diferents països. La Càtedra treballa segons un model de cooperació basat en tres eixos (la formació integral de la persona, la investigació i la transferència de coneixement) i amb un objectiu essencial: allò que s’investiga ha de repercutir en el desenvolupament de la persona i en la millora de la capacitat humana.
  • La Càtedra de Turisme Responsable i Hospitalitat de la Universitat Ramon Llull està promoguda per la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi que té l’objectiu d’impulsar la recerca i la transferència de coneixement en matèria de turisme responsable i hospitalitat amb la finalitat de generar consciència i contribuir al desenvolupament responsable, sostenible i accessible de l’activitat turística. Per aconseguir-ho, la Càtedra genera, comparteix i difon coneixement i experiència adquirida sobre el turisme responsable i l'hospitalitat amb les empreses turístiques, vetllant pel desenvolupament responsable i accessible del sector, així com amb les administracions públiques, a les quals assessora i ofereix formació especialitzada.
  • La Càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Universitat Ramon Llull, promoguda per la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés, té per objectiu la promoció d’un model de justícia que emfatitzi la resposta restaurativa al dany causat sota una visió inclusiva respecte de les parts afectades per aquest dany. La Càtedra afavoreix la recerca interdisciplinària, promou el debat social, avalua programes, models i pràctiques, participa en l’espai públic i en el privat, i dóna visibilitat als processos restauratius, amb la finalitat de transformar el model present de justícia social.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin