Sexennis CNEAI-ANECA

Aquesta convocatòria també avalua la producció científica del personal investigador i docent, en períodes o trams de 6 anys.

 

També es poden sol·licitar dos tipus de trams, els d’avaluació única i els d’avaluació normal (poden ser 6 anys no consecutius però han de ser posteriors a l’any 1988).

 

Podran sol·licitar l’avaluació de l’activitat investigadora el PDI de la Universitat Ramon Llull que compleixi les característiques següents:

  1. Possessió del títol de doctor/a.

2.     Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.

3.     Antiguitat mínima a la universitat d’un any.

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç.

 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin