Lector

El personal docent i investigador que vulgui optar a obtenir l’informe favorable per a professor lector ha de tenir en compte els aspectes següents:

  • L’acreditació va adreçada a perfils d’ajudant de doctor en tasques docents i de recerca (fase inicial).
     
  • L’avaluació es fa tenint en compte les dimensions següents: experiència investigadora (60-65 %), formació acadèmica (15-20 %) i experiència docent (25-15 %).
     
  • Es té en consideració la durada de la tasca científica, especialment la trajectòria dels darrers anys.

La sol·licitud per demanar l’informe favorable AQU (professor lector) i tota la informació la podeu trobar al següent enllaç.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin