Patents de la URL

Un dels objectius de la Universitat Ramon Llull és sensibilitzar l’entorn universitari sobre la importància que tenen la creació i la protecció del coneixement generat a la universitat. Per aquest motiu, es potencia la protecció de les invencions dels grups de recerca a través dels diferents títols de propietat industrial. Les patents, tot i que intangibles, són objectes de propietat que permeten la transferència de tecnologies a altres entitats i la recuperació parcial de les inversions dedicades a la recerca.
 
De manera orientativa, la normativa de patents de la URL aprovada l’any 2006 fixa la sol·licitud de patents amb cotitularitat de la institució i la Universitat, cedint aquesta última a la institució tots els drets d’explotació en el mateix moment de la sol·licitud. La Universitat, però, es reserva el dret de difondre o publicar les sol·licituds i concessions de patents. Mentre hi hagi fons obtinguts amb aquesta finalitat, les despeses derivades de la sol·licitud conjunta seran finançades pel Rectorat de la URL.
 
Igual que la resta de publicacions de la recerca, les patents sol·licitades pels grups de recerca es poden consultar a través del GREC-URL.
 
 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin