Parcs tecnològics

La URL compta amb dos parcs tecnològics, que contribueixen a la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la potenciació de les sinergies entre els grups de recerca de la universitat i les empreses, així com la internacionalització i l'accés als mercats globals. Els dos parcs disposen d'espais per a la incubació d’empreses.
 


  • Va néixer a finals del 2001 amb l’objectiu d’acostar la universitat a l’empresa, a través de la transferència de coneixement, tecnologia, persones i empreses. La Salle Technova Barcelona integra grups de recerca universitaris, departaments d’innovació, empreses de nova creació i altres entitats per tal de generar les màximes sinergies entre aquests grups. Es promouen les empreses de base tecnològica que es caracteritzen per un alt component d’innovació. A més, el parc ofereix un seguiment de l’emprenedoria des de les etapes inicials o de creixement fins a la consolidació.  
     

  • És un parc d’innovació i creativitat liderat per l’escola de negocis ESADE. Acull més de seixanta empreses de sectors diversos en un entorn d’alt rendiment, amb l’objectiu de fomentar la innovació i la creació de sinergies a través de l'open innovation i la cross innovation, dinamitzades pels experts del parc. A més, ofereix serveis de consultoria, formació, xarxa, comunicació i promoció de nous negocis.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin