Activitat de transferència

L’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) de la Universitat Ramon Llull, dependent de l’Oficina de Recerca i Innovació, dona suport als grups de recerca de la Universitat per facilitar-los la recerca i potenciar la innovació tecnològica mitjançant la transferència de resultats. L'OTRI actua en coordinació amb les diferents unitats especialitzades dels centres de la URL, d’acord amb l’estructura federada de la Universitat.

 

Entre els seus principals objectius, hi ha oferir assessorament estratègic i especialitzat per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, l’augment i la internacionalització dels projectes de R+D+I de manera col·laborativa entre els grups de recerca de la URL i les empreses, així com l’explotació dels resultats obtinguts. A més, s’impulsa la creació d’empreses de base tecnològica a través dels parcs tecnològics de la Universitat.

 

L’Oficina de Transferència de la URL és membre de la xarxa RedOTRI.

 

Nou projecte finançat per a l’OTRI de la URL

L’OTRI de la URL ha rebut cofinançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per a la realització de projectes de les Unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya, adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu, en el marc de la convocatòria publicada per resolució EMC/2970/2016, de 27 de desembre, pel projecte titulat “Enfortiment de les unitats de transferència de la URL 2017-2020” (codi operació IU16-005442).

 

Aquest projecte es presenta d’acord amb l’estructura federada de la URL. Mentre l’objectiu principal de les unitats distribuïdes (amb seu a IQS i La Salle), és la valorització i el foment de la transferència de les tecnologies sorgides en els seus centres, la funció de la unitat central (amb seu al Rectorat) és la coordinació i el suport, especialment, a les institucions federades de la URL que no compten amb una estructura pròpia de transferència o una unitat distribuïda.

 

Pel que fa a la unitat central, l’objectiu principal és la identificació de coneixement i tecnologies potencialment susceptibles de protecció i transferència, també en l’àmbit de les ciències socials, on la URL té una massa crítica important d’investigadors i projectes de recerca. Es preveuen accions dirigides a millorar la gestió de la propietat industrial de la URL, identificar i difondre les capacitats dels seus grups de recerca, promoure la recerca col·laborativa i professionalitzar els recursos humans de la unitat.

 

 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional         

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin