Activitat de transferència

L’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) de la Universitat Ramon Llull, dependent de l’Oficina de Recerca i Innovació, dona suport als grups de recerca de la Universitat per facilitar-los la recerca i potenciar la innovació tecnològica mitjançant la transferència de resultats.

L'OTRI actua en coordinació amb les diferents unitats especialitzades dels centres de la URL, d’acord amb l’estructura federada de la Universitat: IQS Peinusa, La Salle Funding and Grants, Projectes Socials Pere Tarrés, Fundació Privada Blanquerna Assistencial i de Serveis i ESADE.

Entre els seus principals objectius, hi ha oferir assessorament estratègic i especialitzat per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, l’augment i la internacionalització dels projectes de R+D+I de manera col·laborativa entre els grups de recerca de la URL i les empreses, així com l’explotació dels resultats obtinguts. A més, s’impulsa la creació d’empreses de base tecnològica a través dels dos parcs tecnològics de la Universitat.

L’Oficina de Transferència de la URL és membre de la xarxa RedOTRI.

Cinc grups de recerca de la Universitat són membres de la xarxa tecnològica de Catalunya TECNIO, coordinada per l’Agència de Suport a la Competitivitat de l’Empresa Catalana (ACC1Ó), com a Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Centres IT):

La Universitat Ramon Llull és membre de la Xarxa de Trampolins Tecnològics d'ACC1Ó.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin