REQUISITS

Els treballs, per norma general, han de ser elaborats individualment, llevat dels casos en què, excepcionalment, sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.

Els treballs han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos en el moment de presentació a aquests Premis.

Poden estar escrits en català, castellà, anglès o francès.

No hi ha cap límit de treballs presentats per escola.