ENTREGA TREBALLS

Els treballs s’han de presentar exclusivament a través d'aquest formulari d'inscripció fins a les 14 h del dilluns 25 de febrer de 2019. No s’acceptarà cap treball rebut fora de termini o que no compleixi els requisits establerts.

La presentació dels treballs inclourà les dades personals del/ls autor/s, una descripció del motiu de l’elecció del tema i el procés d’elaboració, així com un resum i una selecció de paraules clau referents al treball.

Els treballs s’hauran de lliurar en un fitxer en format PDF. Addicionalment es podrà presentar un fitxer en format ZIP amb annexos i materials gràfics de suport (cadascun dels fitxers no podrà superar els 5 MB). Igualment, es podrà adjuntar una carta de recolzament a la presentació del treball, que en destaqui l’interès, aportacions o valor dels resultats.

La Universitat Ramon Llull informarà a les escoles via electrònica d’aquells treballs presentats pel seu alumnat.