COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT

Membres especialistes del professorat de les institucions de la Universitat Ramon Llull avaluaran els treballs presentats. A partir d’aquestes avaluacions, el Comitè Científic, format per representants de les institucions de la URL, farà la selecció d’aquells treballs que optaran als Premis i distincions finalistes.

Finalment, un Jurat format per reconeguts/des especialistes i presidit pel rector de la URL, valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors/es dels Premis.

El Jurat es reserva el dret de deixar algun premi desert i la seva decisió serà inapel·lable.