Transparència a la URL

La URL, d’acord amb el seu compromís amb la comunitat universitària i la societat de ser una universitat oberta i transparent, publica en aquest apartat aquella informació rellevant relacionada amb els seus àmbits d’actuació. Aquest espai proporciona accés a la informació sobre l’organització institucional i l’estructura administrativa, la gestió econòmica i les actuacions de rellevància jurídica de la URL. Al mateix temps, la URL compleix amb els requeriments de la “Publicitat activa” establerts en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de setembre.
 

     Organització institucional i l'estructura administrativa

 

     Gestió econòmica

 

     Informació jurídica

 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin