Projecte ACM 2015

Campus CEIEl projecte Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015) és una agregació estratègica de tres universitats d'iniciativa social -la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas i la Universitat Ramon Llull- que s'estén mitjançant un acord de cooperació estratègica avançada a les universitats nord-americanes Georgetown University, Boston College i Fordham University.

El projecte ACM 2015, sota la coordinació de la URL, va obtenir la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional en la categoria d'àmbit regional europeu en la convocatòria de 2011 del Ministeri d'Educació, i els anys 2013 i 2014 va aconseguir la renovació del segell de qualitat. El desembre de 2016 el projecte va obtenir finalment el segell definitiu amb la màxima qualificació (A).

Aristos Campus Mundus 2015 centra l’activitat col·laborativa de les tres universitats, i molt especialment en referència a I+D+I, al voltant de cinc focus àrees, enteses com a àrees temàtiques d’especialització on cooperen diverses disciplines amb la finalitat de resoldre un repte social concret:Innovació i canvi social Management i responsabilitat social; Educació: innovació, competències i valors; Salut i biociència; i Energia i sostenibilitat.

El pla d'acció d'ACM 2015 s'articula al voltant de 5 àmbits d'actuació:

  1. Recerca i transferència;
  2. Docència;
  3. Internacionalització;
  4. Transformació del Campus i Sostenibilitat;
  5. Agregació i Governança
     

El principal objectiu d’ACM 2015 és potenciar l’excel·lència acadèmica, docent i investigadora en una aposta conjunta per la innovació social, responsable i sostenible a nivell local i global. 

Per a més informació, visiteu el web d'ACM 2015.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin