Xifres 2014-2015

CURS 2014-2015

 

CENTRES

   

Centres universitaris

Instituts universitaris

14

3

   
   
   

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

   

Professorat PDI

Personal d'Administració i Serveis

1.225

824

   

Estudiants
matriculats

   

12.058

2.628

Graus Màsters
   
   

397

3.436

Doctorats Títols propis
   
   
Total

18.519

Procedència geogràfica estudiants

   

67,8%

13,5%

Barcelona Estrangers
   
   

10%

8,7%

Resta Estat espanyol Resta
Catalunya
   
   
   
   
   

OFERTA FORMATIVA

   
   

Graus

Màsters universitaris

36

54

   
   

Doctorats

Títols propis

11

206

   
   
   
   

RECERCA

   

Grups de recerca

Publicacions indexades
a la web of Science 2014

51

283

   
   

Projectes de recerca del
Plan Nacional I+D actius

Projectes de recerca
europeus actius

29

29
 

INTERNACIONALITZACIÓ

 
Mapa internacionalització URL
   
   
   
   

ÀMBIT ACADÈMIC, D'INNOVACIÓ DOCENT I QUALITAT

   
   

Titulacions oficials implementades durant el curs 2014-2015

     
Graus Màsters universitaris Doctorats

36

54

11

     
     
     

Tramitació noves verificacions títols oficials el curs 2014-2015

     
Graus Màsters universitaris  

2

13

 
     
     

Titulacions pròpies implementades el curs 2014-2015

     
Màsters Postgraus Bachelor

79

26

4

     
Diploma
d'Especialització
Universitària
Títol
d'Expert
Universitari
 

52

45

 

 
 
xifresURL_titulacionsoficialsverificades
 
 
xifresURL_docentia
   
   
   
   

RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA

   
   
xifresURL_accionssuportrecerca
 
 
xifresURL_plannacional
 
 
xifresURL_plannacionalfinancament
 
 
xifresURL_nombrepublicacions
 
 
xifresURL_acreditacioprofessorat
 
 

Internacionalització de les publicacions científiques

  Num. %
Publicacions en revistes nacionals

73

23

Publicacions en revistes internacionals

242

77

Total publicacions en revistes científiques

315

100

   
   
   
   

RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ

 
xifresURL_estudiantsenviats
   
   
xifresURL_estudiantsacollits
 
 
xifresURL_fonsfinancamentbequesmobilitat
 
 
xifresURL_estudiantsestrangersregulars
 
 
xifresURL_acordsuniversitatsinternacionals

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Mapa web

Admin