Breu història de la URL

La Universitat Ramon Llull va ser creada l'1 de març de 1990 i aprovada pel Parlament de Catalunya el 10 de maig de 1991. Nascuda com a universitat privada d'inspiració humanista i cristiana, sense ànim de lucre i que realitza un servei públic, els seus centres fundadors van ser l'actual Facultat de Filosofia, l'origen de la qual es remunta al segle passat; IQS, fundat l'any 1905; la Fundació Blanquerna, fundada l'any 1948, i La Salle, que té els seus orígens en l'any 1903.

El 10 d'octubre de 1989 aquestes institucions, sota la presidència del cardenal Narcís Jubany i juntament amb la Fundació Cercle d'Economia i el recolzament de personalitats representatives de la societat civil catalana, van constituir la fundació que va crear la Universitat Ramon Llull Fundació. Actualment la Fundació exerceix el govern suprem de la URL a través del seu patronat.

Després de ser creada, la Universitat Ramon Llull va integrar noves institucions federades com l'Observatori de l'Ebre, ESADE, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, l'Institut Borja de Bioètica i l'Escola Superior de Disseny ESDi (com a centre adscrit).

L’estructura de la URL és de caràcter federal i potencia la personalitat dels seus centres. El seu model pedagògic, basat en la formació integral de l’estudiant a través de grups de treball reduïts i l'estreta relació amb el professorat, proporciona una formació de qualitat centrada en la persona.

Fruit de l’evolució de la URL, s'han creat noves facultats i escoles i s'ha ampliat l'oferta d'estudis: actualment la Universitat ofereix 33 graus, 58 màsters universitaris i 13 doctorats adaptats totament a l’EEES.

 


1864

 • Creació de la Facultat de Filosofia a Tortosa, posteriorment traslladada a Sarrià i a Sant Cugat del Vallès, precedent de l'actual Facultat de Filosofia.


1903

 • La Salle posa en marxa els estudis de peritatge en les especialitats d'electrònica, mecànica i química, precursors d’Enginyeria La Salle (la primera etapa fins al 1934).


1904

 • Fundació de l'Observatori de l'Ebre.


1905

 • Fundació del Laboratori Químic de l’Ebre, traslladat a Sarrià el 1915 (a partir d’aleshores va prendre el nom d’Institut Químic de Sarrià).


1916

 • Inauguració de l'Institut Químic de Sarrià.


1932

 • Creació de l’Escola d’Assistents Socials, la primera a l’Estat espanyol. El 1979 es va integrar a l’Institut Catòlic de Ciències Socials de Barcelona (ICESB), i es va convertir en l'Escola Universitària de Treball Social el 1983.


1948

 • Creació de l'Escola de Magisteri de l'Església Sagrat Cor, predecessora de l’Escola de Mestres Blanquerna.


1958

 • Creació de l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE.


1964

 • La Salle reprèn els estudis universitaris posant en marxa el peritatge en electrònica que dóna origen a Enginyeria La Salle (inici de la segona etapa).


1965

 • Reconeixement oficial de l'IQS com a Centre no Estatal d'Ensenyament Tècnic Superior.


1971

 • Fusió de l’Escola de Magisteri de l'Església Sagrat Cor amb l’Escola de Magisteri Sant Joan de La Salle. El 1972 s’hi incorpora l’Escola de Magisteri Sant Joan Bosco. El 1974 l’Escola de Magisteri de l'Església Sagrat Cor pren el nom de Blanquerna.


1975

 • Fundació de l'Institut Borja de Bioètica a càrrec del Dr. Francesc Abel.


1988

 • S'estableix la nova Facultat de Filosofia.


1989

 • Creació de l'Escola Superior de Disseny Tèxtil i de la Confecció a Sabadell. El 1992 es converteix en l’Escola Superior de Disseny ESDI i passa a ser centre associat a la URL.


1990

 • Creació de la Universitat Ramon Llull.


1991

 • Aprovació de la Universitat per part del Parlament de Catalunya.
   
 • Creació de la Facultat d'Economia IQS.
   
 • Creació de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna.
   
 • Integració de l'Institut Universitari Observatori de l'Ebre a la URL.
   
 • El Dr. Josep M. Coll és nomenat president del'equip rector de la URL.


1992

 • Creació de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
   
 • Creació de la secció d’Educació Social a la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna, gestionada per la Fundació Pere Tarrés.


1993

 • Integració de la Fundació ESADE al Patronat de la URL.


1994

 • Creació de la Facultat de Dret ESADE.
   
 • Creació de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
   
 • L'11 de juliol el Dr. Miquel Gassiot pren possessió del càrrec de rector de la URL.


1995

 • Integració de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE a la URL.


1996

 • Integració de l'Escola Universitària de Treball Social ICESB a la URL.
   
 • Creació dels estudis de ciències empresarials de la Facultat d’Economia IQS amb la col·laboració de la Fundació EMI.
   
 • Creació de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna a partir de la fusió de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna i la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna.


1997

 • Creació de l’Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna.
   
 • Creació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle.
   
 • Creació de l’Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi ESADE.


1998

 • Creació de l'Escola Universitària d'Educació Social Pere Tarrés com a evolució de la secció d'Educació Social.


1999

 • Posada en marxa del campus esportiu Nou Can Caralleu, cogestionat per la URL, la Fundació Claror i el Centre Excursionista de Catalunya.


2000

 • Integració de l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer i l’Institut Borja de Bioètica a la URL.
   
 • Inauguració de la nova seu del Rectorat i del Patronat.
   
 • Posada en marxa de la Residència Universitària Lesseps, gestionada per RESA.


2001

 • Canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Treball Social ICESB, que passa a ser gestionada per la Fundació Pere Tarrés.


2002

 • Inauguració de la nova seu de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.
   
 • Des del 16 d'abril, i arran de la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat/da en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna, el centre passa a anomenar-se Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
   
 • El 27 de setembre la Dra. Esther Giménez-Salinas pren possessió del càrrec de rectora de la URL, succeint el Dr. Miquel Gassiot.


2003

 • Inauguració del Parc d'Innovació Tecnològica d'Enginyeria i Arquitectura La Salle.


2005

 • Inauguració de la nova seu de les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés.


2006

 • La URL és la primera universitat de Catalunya i la segona d'Espanya que aconsegueix l'European Credit Transfer System Label (ECTS) i el Diploma Supplement Label (DS) de la Comissió Europea.
   
 • Posada en marxa dels programes oficials de postgrau dins la nova estructura acadèmica que estableix l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.


2007

 • La URL integra tots els programes de màsters d'ESADE de l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses.


2009

 • El mes de gener la Generalitat de Catalunya reconeix l'adscripció a la Universitat Ramon Llull de l'Escola Superior de Disseny ESDi, sota la titularitat de la Fundació per al Disseny Tèxtil, i esdevé així la primera escola d'Espanya que ofereix estudis universitaris oficials de grau en disseny.
   
 • Des del 23 de desembre, l'Escola Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna passa a ser oficialment la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna.


2010

 • Des del 14 de gener, les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés passen a ser la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
   
 • El mes de maig de 2010 la Universitat Ramon Llull s'agrega a les Universitats de Deusto i Comillas en el marc del seu projecte conjunt «Aristos Campus Mundus 2015», presentat al Campus de l'Excel·lència Internacional, que convoca el Ministeri d'Educació.


2011

 • El 10 de maig de 2011 té lloc l'acte de celebració del 20è aniversari de la Universitat Ramon Llull.
   
 • Des del 17 de novembre, l'Escola Tècnica Superior IQS passa a denominar-se IQS School of Engineering i la Facultat d'Economia IQS passa a denominar-se IQS School of Management.

   


2012

 • L'1 de setembre de 2012 TSI-Turisme Sant Ignasi s'integra a la Fundació Xavier, formada per la Companyia de Jesús, ESADE, IQS i la Universitat Ramon Llull.
   
 • L'1 d'octubre el Dr. Josep Maria Garrell i Guiu pren possessió del càrrec de rector de la URL, succeint la Dra. Esther Giménez-Salinas.
   


2014

 • El 2 d'abril la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna passa a denominar-se Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i l'Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi passa a denominar-se Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi.
   
 • Inauguració oficial de la residència d'estudiants RESA Campus La Salle-URL el mes de setembre.
   
 • La FCRI Blanquerna-URL celebra el seu 20è aniversari.
   


2015

 • L'Escola Superior de Disseny ESDi-URL (centre adscrit) celebra el seu 25è aniversari.
   


2016

 • El dijous 6 d'octubre la Universitat Ramon Llull celebra el seu 25è aniversari amb una Eucaristia a la Basílica de Santa Maria del Mar seguida d'un acte a la Llotja de Mar de Barcelona.

 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin