Comissions

Comissió acadèmica de la Càtedra UNESCO-URL

 

Coordina les activitats de formació, recerca i extensió universitaria en temes vinculats a educació, desenvolupament i tecnologia per a països del Sud.

 • President de la Càtedra: Dr. Josep M. Garrell i Guiu, rector
 • Director de la Càtedra: Dr. Carlo Maria Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
 • Membres: Jaume Aymar, Àngels Cabau,  Xavier Canaleta, Rebeca Carpi, Mònica Cerdán, Lluís Costa, Mireia Feliu, M. Tereza Leal, Jaume Maranges, Sacra Morejón, Enric Ordeix, Isabel Pérez, Miguel Angel Pulido, Oriol Quintana, Maite Sala, Josep Sánchez-Malagón i Joan Carles Vàzquez.Comissió acadèmica de la Universitat d'Estiu Ramon Llull

 

Elabora i coordina el programa acadèmic de la Universitat d’Estiu Ramon Llull.

 • Presidenta: Dra. Anna Berga Timoneda, secretària general
 • Membres: Carles Cabezón, Juan José Curto, Tallulah Forrest, Giorgia Miotto, Rosa Nomen, Jesús Oliver-Bonjoch, Carles Pérez, Isabel Pérez, Cristina Realp, Elisabet Recio, Helena Roig, Maurici Rolo, Jordi Simón, Àngels Sogas i M. Àngels Terrones.Comitè d'ètica de la recerca

 

Des del mes de febrer de 2012, la Universitat disposa del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER-URL) que possibilita al PDI la consulta, l’assessorament i el dictamen dels projectes de recerca a implementar. El CER-URL és un òrgan col·legiat, independent i de caràcter avaluador i qualificador de projectes de recerca que tinguin implicacions ètiques per la naturalesa dels seus objectius i metodologia emprada, amb especial èmfasi de tots aquells projectes competitius en els quals la pròpia convocatòria exigeix la conformitat del CER.

 • President: Dr. Lluís Comellas Riera, vicerector de Recerca i Innovació
 • Membres: Ruth Babington, Mónica Cerdán, Victoria Cochrane, Juan José Curto, Montserrat Esquerda, Albert Florensa, Carles Garriga, Antoni Mañach, Anna Mas, Carles Pérez, Miquel Ramon, Carlos Ruiz, Francesc Torralba i Jesús Vilar.
   Comissió d'innovació i actualització docent

 
 • President: Dr. Jordi Riera i Romaní, vicerector de Política Acadèmica 
 • Membres: Xavier Canaleta, Anna Cervera, Jordi Cuadros, Anna de Montserrat, Jordi Ficapal, Josep A. Gràcia, Anna Iñesta, Gemma López, Josep Ll. Micó, Josué Molina, Isabel Pérez, Elena Requena i Helena Roig.Comissió de biblioteques

 

Coordina les biblioteques de la Universitat i desenvolupa projectes de millora continuada, tot potenciant la sinergia i col·laboració.

 • Presidenta: Dra. Anna Berga i Timoneda, secretària general 
 • Membres: Maria José Abella, Marta Capdevila, Mª Roser Escudé, Daniel Gil, Xavier Leal, Jordi Pallarès, Àngels Rius, Damià Roure, Josep Soler, Rosa María Sunyer, Anna Tibol, Anna Ubach, Xavier Uriol, Núria Verdiell i Susanna Vintró.Comissió de comunicació

 

Coordina i dinamitza el desenvolupament de les accions de comunicació, promoció i de la imatge corporativa de la URL. Coordina els gabinets de comunicació de les institucions federades.

 • Presidenta: Dra. Anna Berga i Timoneda, secretària general 
 • Membres: Maria José Abella, Mònica Alonso, Sandra Badules, Georgina Bombardó, Víctor Cabré, Mireia Castanys, Marta Clos, Gemma Galduf, Oriol Llop, Pere Quintana, Carles Targa, Marta Tena i Maypi Torné.Comissió de coordinació de les TIC

 

Dinamitza i potencia l’ús i aplicacions de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

 • President: Dr. Lluís Comellas Riera, vicerector de Recerca i Innovació
 • Membres: Maria José Abella, Raquel Boza, Óscar Cid, David Costa, Francesc Teixidó, Salvador Limonero, Jordi Palouzie, Viktu Pons, Josep Maria Ribes, Cristina Ripoll i Rafael Serra.Comissió de dades

 
 • President: Dr. Lluís Comellas Riera, vicerector de Recerca i Innovació 
 • Membres: Maurici Añaños, Remei Areny, Jesús Delgado, Gemma Galduf, Jordi Margalef, Lara Marín, Rosa Nomen, Cristina Ripoll, Rafael Serra i Francesc Teixidó.

   Comissió de doctorat

 

Aprova programes i proposa i aplica normatives de doctorat.

 • President: Dr. Lluís Comellas Riera, vicerector de Recerca i Innovació 
 • Membres: Sue Aran, Xavier Biarnés, Marianna Bosch, Anna Caellas, Francesc Xavier Carbonell, Carles Llinàs, Elia Marzal, Santiago Nonell, Xavier Pujadas, Vicenta Sierra i Xavier Vilasís.Comissió de gerents

 

Coordina les accions conjuntes de l’àmbit gerencial.

 • President: Sr. Jaume Claramunt Company, gerent 
 • Membres: Sònia Amorós, Rafael Barba, Jesús Delgado, Beatriu Domènech, Gemma Galduf, Sonia Gòmez, David González, Mercè Pedrola, Montserrat Queralt i Helena Roig. Comissió de la pastoral universitària

 
 • President: Dr. Carlo Maria Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
 • Membres: Àngels Cabau Ferreres, Albert Florensa, Josep Lluís Iriberri, sj, Anna Eva Jarabo, Teo Mellén, Mn. Àngel Jesús Navarro, Miguel Ángel Pulido, Jordi Sànchez Torrents i Joan Carles Vàzquez.Comissió de política lingüística

 
 • President: Dr. Carlo Maria Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
 • Membres: Mònica Alonso, Àngels Cabau, Marta Clos, Aina Labèrnia, Enrique López, Rosa Nomen, Pere Quintana, Carles Riera, Eulàlia Anna Salvat i Xavier Senmartí. Comissió de qualitat academicodocent

 

Proposa, assessora i dóna suport als diferents projectes, programes i processos dels àmbits de treball de la unitat (seguiment i avaluació, innovació i estudis), que es realitzin des d’un enfocament micro (de centre) o macro (d’Universitat).

 • President: Dr. Jordi Riera i Romaní, vicerector de Política Acadèmica 
 • Membres: Sònia Ballano, Pepa Blanco, Anna Cervera, Montserrat Esquerda, Mònica Figueres, Anna Gassiot, Josep A. Gràcia, M. Carme Isanta, Gemma López, Inés Martins, Alfons Medina, Armando Pego, Jorge Peralta, M. Àngels Portabella, Montserrat Ricart, Helena Roig, Xari Rovira i Xavier Senmartí.Comissió de recerca

 

És l’òrgan de suport de la persona titular del vicerectorat de Recerca i Innovació en matèries de política científica i es reuneix habitualment amb una periodicitat mensual. Els seus membres són els màxims responsables del seguiment de la recerca a cada centre, i en molts casos coordinen també òrgans de participació del Personal Docent Investigador (PDI) a cada una d’elles.

 • President: Dr. Lluís Comellas Riera, vicerector de Recerca i Innovació
 • Membres: Míriam Díez, Carles Garriga, Gilda Hernández, María Tereza Leal, David Lorenzo, Sacra Morejón, Santiago Nonell, Ramon Palau, Armando Pego, Carles Pérez, Joan Rodón, Laia Ros, Mar Rosàs, Encarna Ruiz, J. Miquel Torta i Jordi Vilaró.

   Comissió de reconeixements i convalidacions

 
 • President: Dr. Jordi Riera i Romaní, vicerector de Política Acadèmica 
 • Membres: Anna Alonso, Joan Cabó, Anna Cervera, Mercedes Fontanals, Aina Labèrnia, Gemma López, Jordi Margalef, Mireia Nilo, Rosa Nomen, Esther Pardo, Ferran Rey, Enric M. Sebastiani i Enric Xicoy. Comissió de relacions internacionals

 

Coordina i potencia les polítiques de mobilitat i d’internacionalització.

 • President: Dr. Carlo Maria Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
 • Membres: Laura Abelenda, Àngels Cabau, Joan Cabó, Marta Camprodón, Anna de Monserrat Vallvè, Francisco Dilla, Marta Esteller, Montserrat Esquerda, Eva Garrell, Laura López, Carles Pérez Testor, Antònia Maria Serra, María Tereza Leal, Joan Miquel Torta, Alícia Orta i Jordi Vilaró. Comissió de secretaries acadèmiques

 
 • Presidenta: Dra. Anna Berga i Timoneda, secretària general
 • Membres: Victor Cabré, Andrea del Pozo, Montserrat Esquerda, Gemma Galduf, José Germán, Aina Labèrnia, Jordi Margalef, Núria Monter, Rosa Nomen, Ester Pardo, Jorge Peralta, Ada Requena, Ferran Rey, Enric M. Sebastiani i Enric Xicoy.Comissió de títols oficials

 
 • President: Dr. Jordi Riera i Romaní, vicerector de Política Acadèmica 
 • Membres: Joan Cabó, Anna Cervera, Montserrat Esquerda, Isabela De Rentería, Mònica Figueres, Mercedes Fontanals, Núria Ginés, Pilar González, Josep A. Gràcia, Olga Herrero, Aina Labèrnia, Gemma López, Inés Martins, Pere Masip, Alfons Medina, Mireia Nilo, Imma Palma, Enric Peña, Jorge Peralta, Josep Petchamé, Albert Puig-Diví, Xavier Pujadas, Ferran Rey, Montserrat Ricart, Genoveva Rosa, Xari Rovira, Enric M. Sebastiani, Xavier Senmartí, Jordi Teixidó, Maika Valencia, Marta Valentín, Jordi Vilaró i Enric Xicoy.Comissió de títols propis

 
 • President: Dr. Jordi Riera i Romaní, vicerector de Política Acadèmica 
 • Membres: Joan Cabó, Victor Cabré, Anna Cervera, Montserrat Esquerda, Isabela de Rentería, Mònica Figueres, Núria Ginés, Josep A. Gràcia, Aina Labèrnia, Gemma López, Inés Martins, Lluís Mañós, Lluís Miravitlles, Antoni Nater, Ester Pardo, Jorge Peralta, Xavier Pujadas, Ferran Rey, Montserrat Ricart, Esther Sánchez, Enric M. Sebastiani, Xavier Senmartí, Jordi Teixidó, Jordi Vilaró i Enric Xicoy.Observatori d'igualtat d'oportunitats

 
És l’òrgan tècnic que s'encarrega d’impulsar i coordinar accions per aconseguir que el conjunt de la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI) pugui desenvolupar la seva activitat en igualtat d’oportunitats. Funciona a través de dues comissions:
 
 • Comissió d'Igualtat de gènere

  Vetlla per aconseguir que la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la Universitat sigui una realitat.

  President: Dr. Carlo Maria Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
  Membres:  David Altadill, Margarita Bofarull, Àngels Cabau, Víctor Cabré, Bárbara Claur, Sílvia Coll-Vinent, Enrique López, Sònia Luengo, Antoni Mañach, Jorge Peralta, Amadeu Ripoll i Eusebio Monleón.
   
 • Comissió d’Atenció a la Diversitat

  Vetlla per facilitar la integració a la Universitat de les persones amb discapacitat. L’objectiu és aconseguir que les persones que presenten necessitats específiques derivades de la seva situació de discapacitat puguin desenvolupar de manera normalitzada la seva activitat acadèmica i social a la Universitat.

  President: Dr. Carlo Maria Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
  Membres: Estefania Blanch Llosa, Observatori de l'Ebre, Àngels Cabau, Víctor Cabré, Sílvia Coll-Vinent, Pilar Dotras, Daniela Freund, Enrique López, Antoni Mañach, Òscar Martínez, Aurora Mas, Jose Javier Ordónez, Catherine Ann Otey, Isabel Pérez, Amadeu Ripoll, Josep Sánchez-Malagón i Xavier Senmartí.Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent-URL (UQIAD-URL)

 
 • President: Dr. Jordi Riera i Romaní, vicerector de Política Acadèmica 
 • Membres: Pepa Blanco, Anna Cervera, Màrius Duran, Albert Fornells, Josep Antoni Gràcia, Gemma López, Maite Marzo, Xari Rovira i Xavier Senmartí.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin