Distincions

La Universitat Ramon Llull atorga diversos tipus de distincions com a reconeixement a la tasca duta a terme per personalitats del món acadèmic, científic, cultural, social i institucional.

 

Comitè d'honor

 

És un òrgan honorífic previst en els Estatuts de la Universitat Ramon Llull Fundació i que fou creat pel Patronat de la URL el febrer de 2013. Està format pels expresidents del Patronat, els exrectors/es de la Universitat i aquells patrons que en deixar de ser-ho desitgin continuar vinculats a la Universitat, sota la presidència del president vigent del Patronat. El seu objectiu és mantenir la implicació d’aquelles persones que han tingut un paper molt rellevant en la creació i consolidació de la Universitat. El Comitè d’Honor es reuneix anualment per tal de fer un seguiment actualitzat del funcionament de la Universitat.


 

Doctorat honoris causa

 

Previ acord de la Junta de Govern, a proposta de la Junta d’Escola o Facultat i amb l’aprovació del Patronat, la Universitat pot concedir el títol de doctor o doctora honoris causa a aquelles personalitats que, per les seves aportacions rellevants a la ciència, la tecnologia, el progrés del coneixement, la creació cultural i artística o per la seva especial relació amb la Universitat, s'hagin fet mereixedores d'aquesta distinció.


 

Medalla d'or

 

Previ acord de la Junta de Govern i amb l’aprovació del Patronat, la Universitat pot concedir la Medalla d’Or de la Universitat Ramon Llull a fi i efecte de guardonar aquelles persones o institucions que s’han fet mereixedores de l’agraïment de la Universitat Ramon Llull, en virtut d’una acció de mecenatge extraordinària o un servei d’especial rellevància.


 

Guardó d'honor

 

Previ acord de la Junta de Govern i amb l’aprovació del Patronat, la Universitat pot concedir el Guardó d’Honor de la Universitat Ramon Llull a aquelles persones o entitats de més importància nacional i internacional que estiguin vinculades a la construcció de la idea universal de la concòrdia entre els pobles, i la transmissió dels grans ideals i valors de tolerància, pau, justícia i solidaritat.


 

Medalla al mèrit científic

 

Previ acord de la Junta de Govern i amb l’aprovació del Patronat, la Universitat pot concedir la Medalla al Mèrit Científic de la Universitat Ramon Llull a fi i efecte de guardonar aquelles persones o institucions que s’han fet mereixedores del reconeixement de la Universitat Ramon Llull, en virtut de la continuada i extraordinària dedicació a la recerca o a la docència, en qualsevol dels diversos àmbits del coneixement que es desenvolupen a la Universitat.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin