Informació titulacions

L’àmplia oferta d’estudis de la Universitat Ramon Llull en tots els àmbits de coneixement es concreta en:
 

 

 

     
     
Branques acadèmiques

AIH
CIE
CCS
CSJ
EIA

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

 
 
 

 

IQS School of Engineering CIE Grau en Química
  CIE Grau en Biotecnologia
  EIA Grau en Enginyeria Química
  EIA Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
(estudis d'Enginyeria Industrial)
  CCS Grau en Farmàcia (conjuntament amb Blanquerna)
(mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
     
 
 
     
IQS School of Management CSJ Grau en Administració i Direcció d'Empreses 
(opció gradual castellà-anglès o opció íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Marketing Internacional (1)
(180 crèdits) (amb dobles titulacions internacionals)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     
Facultat de Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
CCS Grau en Psicologia
CCS Grau en Logopèdia
  CSJ Grau en Educació Infantil
  CSJ Grau en Educació Primària (s'ofereix també en anglès)
  CSJ Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
  CSJ Grau en Gestió Esportiva
     
 
 
     

Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna

CSJ Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa
CSJ Grau en Comunicació Audiovisual
  CSJ  Grau en Global Communication Management (2) (impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
  CSJ Grau en Relacions Internacionals (impartit íntegrament en anglès)
     
 
 
     
Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna
CCS Grau en Infermeria (3)
CCS Grau en Fisioteràpia (3)
  CCS Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  CCS Grau en Farmàcia (conjuntament amb IQS)
(mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     
Escola Universitària d'Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació La Salle

 

AIH Grau en Animació (impartit en català/castellà o en anglès)
EIA Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
EIA Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
EIA Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (menció en Robòtica
  EIA Grau en Enginyeria Telemàtica
  EIA Grau en Enginyeria Multimèdia (menció en Videojocs
  EIA Grau en Enginyeria en Organització de les TIC
  EIA Grau en Enginyeria Informàtica (s'ofereix una línia íntegrament en anglès)
  EIA Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software
  EIA Grau en Tècniques d'Aplicacions Digitals Interactives (1)
  CSJ  Grau en Disseny i Innovació de Negocis Digitals (impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques 
(mencions en màrqueting digital; economia digital; gestió d'indústries esportives; digital entrepreneurship) (impartit bilingüe castellà-anglès o íntegrament en anglès) 
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
 
 
     
Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura La Salle
EIA Grau en Estudis de l'Arquitectura (impartit en català/castellà o en anglès) 
EIA Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
     
     
 
     
Facultat de Filosofia AIH Grau en Filosofia
  AIH Grau Interuniversitari en Filosofia, Política i Economia
(U. Pontificia Comillas, U. Deusto i U. Ramon Llull. Coordina: UPCO)
     
     
 
     
Escola Superior d'Administració
i Direcció d'Empreses ESADE
CSJ Grau en Direcció d'Empreses-BBA 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
     
 
 
     
Facultat de Dret ESADE CSJ Grau en Dret
(impartit en castellà amb algunes assignatures en anglès)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     
Facultat d'Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés
CSJ Grau en Educació Social
CSJ Grau en Treball Social
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
 
     
Facultat de Turisme i
Direcció Hotelera Sant Ignasi
CSJ Grau en Gestió Turística i Hotelera 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
     
     
 
     
Escola Superior de Disseny ESDi
(centre adscrit)
CSJ Grau en Disseny 
(mencions en gràfic, audiovisual, interior, moda, producte
i integració multidisciplinar) (un grup específic amb els 2 primers anys impartits íntegrament en anglès)
   
 
 
(1) En tràmit de recurs davant la Presidència del Consejo de Universidades, d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

(2) En tràmit de verificació d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

(3) En tràmit de verificació d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010. Un cop superada, es desprogramarà el títol al qual substitueix. 
 
Doble grau: aquesta proposta formativa s'estructura en un itinerari curricular integrat, amb una dotació de places específica, des del primer curs fins a l'obtenció final dels dos graus indicats.
 
Doble titulació: aquesta proposta formativa permet a l'estudiant, una vegada assolida la primera titulació de grau, obtenir una segona titulació a partir del reconeixement i adaptació de crèdits en funció del seu itinerari curricular, cursant els crèdits restants en el temps que correspongui.

 

     
     
Branques acadèmiques

AIH
CIE
CCS
CSJ
EIA

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

     
     
 
     
IQS School of Engineering CIE Màster Universitari en Química Analítica
(30% impartit en anglès)
  CIE Màster Universitari en Química Farmacèutica
(30% impartit en anglès)
  CIE Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials
(30% impartit en anglès)
  CIE Màster Universitari en Bioenginyeria 
(50% impartit en anglès)
  EIA Màster Universitari en Enginyeria Química
(30% impartit en anglès)
  EIA Màster Universitari en Enginyeria Industrial
(30% impartit en anglès)
(especialitats: tecnologia mecànica, tecnologia elèctrica, tecnologia química, tecnologia de materials, tecnologia energètica i direcció d'empreses)
     
    Combinació d'estudis:
   
 
 
     
IQS School of Management CSJ Master en Global Entreprenurial Management
(impartit íntegramente en anglès, conjuntament amb la University of San Francisco i la Fu Jen Catholic University de Taipei)
  CSJ Master in International Marketing in a Digital Environtment
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Màster Universitari en Gestió d'Empreses Industrials
  CSJ Màster Universitari en Auditoria i Control de Gestió
  CSJ Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera
     
     
 
     
Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació
i de l'Esport Blanquerna
CCS Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
(en col·laboració amb l'IUSMVB)
CCS Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut
  CSJ Máster Interuniversitari en Trastorns de la Comunicació i el Llenguatge (UAB i URL. Coordina: UAB)
  CSJ Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació
(UB, UAB, UdG, UdL, URL i URV. Coordina: UB)
  CSJ Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
  CSJ Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva
  CSJ Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
(en col·laboració amb l'ETS EEI La Salle)
  CSJ Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius
  CSJ Màster Universitari en Psicopedagogia
  CSJ Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària
  CSJ Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)
     
 
 
     

Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna

CSJ Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció i Realització
CSJ Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme (Blanquerna - Grup Godó)
  CSJ Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries
  CSJ Màster Universitari en Comunicació Política i Social
  CSJ Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat
  CSJ Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural
     
 
 
     
Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna
CCS Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat 
  CCS Màster Universitari en Fisioteràpia dels Esports d'Equip
  CCS Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil
  CCS Màster Universitari en Neurofisioteràpia
     
     
 
     
Escola Tècnica Superior (ETS)
d'Enginyeria Electrònica i
Informàtica (EEI) La Salle
EIA Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games
EIA Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació 
EIA Màster Universitari en Gestió de les TIC
  EIA Màster Universitari en Programació Web d'Alt Rendiment
  EIA Màster Universitari en Ciència de les Dades
  CSJ Màster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA) (semipresencial) (bilingüe castellà-anglès) 
  CSJ Màster Universitari en Direcció de Projectes
(presencial o online) (bilingüe castellà-anglès) 
  CSJ Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
(en col·laboració amb la FPCEE Blanquerna)
     
 
 
     
Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura La Salle
EIA Màster Universitari en Arquitectura
EIA Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura
  EIA Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció
     
     
 
     
Facultat de Filosofia AIH Màster Universitari de Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics
     
     
 
     

Escola Superior d'Administració
i Direcció d'Empreses ESADE

CSJ Master in International Management 
(impartit íntegrament en anglès)
CSJ Master in Finance 
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Marketing Management 
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Business Administration (MBA)
(impartit íntegrament en anglès en el format full time)
  CSJ Master in Innovation and Entrepreneurship
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master of Research in Management Sciences
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Global Strategic Management
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master of Science in Business Analytics
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Executive Master of Business Administration (EMBA)
(íntegrament en anglès o en castellà amb algunes assignatures en anglès)
     
 
 
     
Facultat de Dret ESADE CSJ Màster Universitari en Advocacia
     
     
 
     

Facultat d'Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés

CSJ Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials
CSJ Màster Universitari en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència
     
     
 
     
Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi
CSJ Master in Innovative Hospitality Management 
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Hotel Management
(impartit íntegrament en anglès)
     
     
 
     
Institut Universitari de Salut Mental
Vidal i Barraquer (IUSMVB)
CCS Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
(en col·laboració amb la FPCEE Blanquerna)
     
     
 
     
Institut Borja de Bioètica CCS Màster Universitari en Bioètica (biennal)
     
     
 
     
Escola Superior de Disseny ESDi
(centre adscrit)
AIH Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital
AIH Màster Universitari en Innovació de les Indústries Tèxtils
     
     
 

 

     
         
Branques acadèmiques

AIH
CIE
CCS
CSJ
EIA

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura
DEU
TEU
Diploma d'Especialització Universitària
Títol d'Expert Universitari

     
     
 
     
IQS School of Engineering CIE Màster en Packaging Management
  CIE Executive Master en Management in International Purchasing
  CIE Executive Master en Gestió Tècnica i Industrial
  CIE Màster en Direcció de Qualitat
  CIE Màster en Direcció d'Operacions en el Sector Industrial
     
  CIE  DEU en Direcció Avançada del Laboratori de Qualitat
  CIE DEU in Food Chain Management
  CIE DEU en Gestió de Qualitat en Plantes Productives
  CIE DEU en Industrial & Technical Management
  CIE DEU en Packaging
     
  CIE TEU en Tecnologia de Pintures
  CIE TEU en Industrialització de Packaging
  CIE TEU en Disseny i Desenvolupament de Packaging
  CIE TEU en Packaging Management
  CIE TEU en Global Logistics & Supply Chain Management
  CIE  TEU en Manufacturing Plant Leadership (MPL)
  CIE TEU en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
  CIE TEU en Retail Business Management
     
     
 
 
     
IQS School of Management CSJ Bachelor en Marketing Internacional
     
  CSJ  Master in International Marketing & Sales Management
(ofert conjuntament amb el master in international marketing in a digital environment)
     
  CSJ DEU en Management in International Purchasing
     
     
 
     
Facultat de Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport
(FPCEE) Blanquerna
CCS Màster en Teràpia Familiar (en col·laboració amb l'IUSMVB)
CSJ Màster en Aprenentatge per Competències i el seu Ensenyament
CSJ Màster en Atenció Precoç i Família
  CSJ Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural
  CSJ Màster en Educació Infantil: Contextos i Llenguatges
  CSJ Màster en Interpretació Musical
  CSJ Màster en Lideratge Personal i Tècniques de Coaching per a les Professions Sanitàries
  CSJ Màster en Tractaments Psicològics basats en Mindfulness i Compassió
  CSJ Màster Internacional en Psicoteràpia (orientació integradora)
     
  CSJ DEU en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu
  CSJ  DEU en Gestió Professional Immobiliària
  CSJ DEU en Guia Montessori (0-3 anys) (3-6 anys) (6-9 anys) (9-12 anys) 
  CSJ DEU en Mitologia i Simbologia
  CSJ DEU en Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria 
(en conveni amb UB i en col·laboració amb REDLACEH)
  CSJ DEU en Psicomotricitat
  CSJ DEU en Psicoteràpia
     
  CSJ TEU en Atenció a la diversitat en Entorns Educatius
  CSJ TEU en Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament
  CSJ TEU en Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius
  CSJ TEU en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en l'Educació Infantil i Primària
  CSJ TEU en Escola de Pastoral Educativa
  CSJ TEU en Intervenció en Adopció
  CSJ TEU en l'Art de Viure i Ajudar: Meditació, Ètica i Creativitat
  CSJ TEU en Lideratge de la Complexitat a les Organitzacions i Intel·ligència Col·letiva
  CSJ TEU en Lideratge i Direcció Escolar
  CSJ TEU en Música, Creativitat i Moviment
     
     
 
 
     
Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals
Blanquerna
CSJ Màster en Comunicació Corporativa Integral
CSJ Màster en Comunicació de Moda
CSJ Màster en Comunicació Esportiva
  CSJ Màster en Estudis de Pau i Conflictes
  CSJ Màster en Globalització i Estratègies de Polítiques Públiques de Desenvolupament
  CSJ Màster en Locució Publicitària, Audiovisual i Doblatge de Ficció i Videojocs
  CSJ Màster en Periodisme i Relacions Internacionals
  CSJ Màster en Protocol, Relacions Institucionals i Gestió Estratègica dels Esdeveniments
  CSJ Màster en Relacions Internacionals
  CSJ Màster en Comunicació per a la Transició Digital
  CSJ  Màster en Programes de Televisió d'Entreteniment
  CSJ Master in Strategic Management in Global Communication
  CSJ Màster en Direcció d'Art en Publicitat
  CSJ Màster Internacional de Direcció i Producció Executiva de Documentals
     
  CSJ DEU en Personal Branding. Estratègies de Comunicació per a la Gestió de la Marca Personal
  CSJ DEU en Guió i Realització de Programes d'Humor per a Ràdio i Televisió
  CSJ DEU en Comunicació i Religió a l'Era Digital
  CSJ DEU en Comunicació i Màrqueting d'Acció Social
  CSJ DEU en Periodisme de Dades i Visualització
  CSJ DEU en Documental Interactiu i Transmèdia
  CSJ DEU in Cross Cultural Communication
     
  CSJ TEU en Màrqueting
     
     
 
 
     
Facultat de Ciències
de la Salut Blanquerna
CCS Màster en Innovació d'Aliments
CCS Màster Interdisciplinari en Hospitalització a Domicili
  CCS Màster en Salut i Benestar de la Dona i l'Infant
  CCS Màster Europeu en Athletic Training
     
  CCS TEU en Nutrició i Habilitats Culinàries
  CCS TEU en Teràpies Miofascials
  CCS TEU en Infermeria en el Medi Penitenciari
  CCS TEU en Infermeria en Salut i Benestar de la Dona i l'Infant
  CCS TEU en Fisioteràpia en Salut i Benestar de la Dona i l'Infant
  CCS TEU en Nutrició Clínica Avançada
  CCS TEU en Entrevista Clínica
  CCS TEU en Components Bioactius d'Ús Alimentari
  CCS TEU en Fisioteràpia Cardiorespiratòria
  CCS  TEU en Gestió i Pràctica de Cuina
     
     
 
     
Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Electrònica
i Informàtica La Salle
EIA Màster en Automàtica, Domòtica i Robòtica
EIA Màster en Ciberseguretat
EIA Màster en Consultoria Business Intelligence SAP
  EIA Màster en Consultoria Funcional SAP
  EIA Màster en eHealth: Tecnologies de la Informació i Gestió Sanitària
  EIA Màster en Disseny i Programació d'Apps
  EIA Màster en Màrqueting Digital
  EIA Màster en Mètodes Àgils
  EIA Màster en Tecnologies per a Smart Cities i Smart Grids
  EIA Màster en les Tecnologies per a la Transformació Digital de les Empreses
  EIA Màster en Big Data
  EIA Màster en eCommerce
  EIA Master in Mobile Business
  EIA Master in Social Media Branding & Strategy
  EIA Master in Supply Chain Management and Technology
  EIA Master en UX User Experience
  EIA MBA. Màster Internacional en Gestió Empresarial
  EIA Màster en Gestió de Projectes d'Innovació a l'Empresa
  EIA Màster en Pensament i Creativitat pel Món Tecnològic i Empresarial
  EIA Màster en Direcció de Tecnologies de la Informació
  EIA Màster en Consultoria Tecnològica ABAP SAP
  EIA Màster en Gestió d'RDI
  EIA Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental
  EIA Màster ADR: Robòtica i Automatització Industrial i de la Vivenda
  EIA Màster en Gestió d'Empreses d'Entreteniment Digital
  EIA Màster en Programació Web
  EIA Màster en Desenvolupament i Arquitectura Software
  EIA Master in e-Business
  EIA Master in Project Management
  EIA Master in Business and Technology
  EIA Master in e-Learning
  EIA Master in International Business
  EIA Master in Advanced Videogame Development
     
  EIA Postgrau en Acústica Arquitectònica
  EIA Postgrau en Acústica Medioambiental
  EIA Postgrau en Brand Community Management
  EIA Postgrau en eCommerce
  EIA Postgrau en Màrqueting Digital
  EIA Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent
  EIA Postgrau en Smart Cities
  EIA Postgrau en Realitat Augmentada
  EIA Postgrau en Mètodes Àgils pel Desenvolupament de Productes
  EIA Postgrau en Màrqueting i Innovació
     
  EIA DEU en Programa Executiu en Transformació Digital
  EIA DEU en Programa Executiu en Direcció de Projectes
  EIA DEU en SAP Hana Financial Accounting
  EIA DEU en Direcció de Projectes Horizon 2020
     
  EIA TEU en Automàtica
  EIA TEU en Domòtica
  EIA TEU en Robòtica
  EIA TEU en Gestió de la Innovació a l'Empresa
  EIA TEU en Direcció de Projectes
  EIA TEU en Gestió TI
  EIA TEU en Serveis TI
  EIA TEU en Projectes Horizon 2020
  EIA TEU en Interacció
  EIA TEU en Narrativa Transmèdia
  EIA TEU en Animació
  EIA TEU en Introducció a les Finances i Logística SAP
     
     
 
 
     
Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura La Salle
EIA Màster en BIM Management
EIA Màster en Arquitectura Sostenible i Eficiència Energètica
  EIA Màster Avançat en Eficiència Energètica
  EIA Màster Avançat en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible
     
  EIA Postgrau en Arquitectura Interior. Espais Comercials i Públics
  EIA Postgrau en Arquitectura Interior. Espais Privats
  EIA Postgrau en Arquitectura Medioambiental i Urbanisme Sostenible
  EIA Postgrau en Eficiència Energètica
  EIA Postgrau en Disseny, Càlcul i Construcció d'Estructures Arquitectòniques
  EIA Postgrau en Gestió Urbanística i Planejament
  EIA Postgrau en Rehabilitació, Diagnosi i Tècniques d'Intervenció
  EIA Postgrau en Restauració Arquitectònica
  EIA Postgrau en Tècniques en Disseny, Càlcul i Construcció d'Estructures Especials
  EIA Postgrau en Desenvolupament de Projectes en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible
  EIA Postgrau en Desenvolupament de Projectes en Eficiència Energètica en l'Edificació
  EIA Postgrau en Valoracions Immobiliàries i Perícia judicial
  EIA Postgrau de Gestió Energètica d'Edificis
  EIA Postgrau Internacional de Projectes Arquitectònics
  EIA Postgrau en One2one
     
  EIA DEU en BIM management
  EIA DEU en Producció BIM
     
     
 
     
Facultat de Filosofia AIH Màster en Història i Patrimoni Cultural de l'Església
(en col·laboració amb la Facultat Antoni Gaudí)
     
  AIH DEU en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic
     
     
 
     
Escola Superior
d'Administració i Direcció
d'Empreses ESADE
CSJ Executive Màster en Màrqueting i Vendes
CSJ Executive Màster en Digital Business
CSJ Executive Màster en Operacions i Innovació
  CSJ Executive Màster en Finances
  CSJ Corporate Master of Business Administration
  CSJ Executive Master in Management
  CSJ Executive Màster en Direcció Pública
  CSJ Executive Master en Direcció d'Organitzacions Sanitàries
  CSJ Executive Master in Global Sports Management
  CSJ Global Executive Master in Marketing and Sales
  CSJ Global Executive Master of Business Administration
  CSJ Màster CEMS en Gestió Internacional
     
  CSJ DEU en Serveis Integrats de Salut
  CSJ DEU en Digital Business
  CSJ DEU en Màrqueting i Vendes
  CSJ DEU en Operacions i Innovació
  CSJ DEU en Desenvolupament Directiu
  CSJ DEU en Finances
  CSJ DEU in Global Sports Management
  CSJ Diploma programme for leadership development
     
  CSJ TEU en Direcció Financera
  CSJ TEU en Màrqueting i Vendes. Direcció Comercial
  CSJ TEU en Management Avançat
  CSJ TEU en Lideratge en Negocis Globals
  CSJ TEU en Management
  CSJ  TEU en Direcció de Màrqueting
  CSJ TEU en Innovació i Màrqueting
  CSJ TEU en Fonaments de Finances
  CSJ TEU en Direcció Financera i Control de Gestió
     
     
 
 
     
Facultat de Dret ESADE CSJ Màster en Dret de les TIC, Xarxes Socials i Propietat Intel·lectual
  CSJ Màster en Assessoria i Gestió Tributària
  CSJ Màster en Dret Internacional dels Negocis
  CSJ Màster en Dret Laboral i Recursos Humans
  CSJ Master in International Business Law
  CSJ Màster en Corporate Compliance i Dret Penal Econòmic
  CSJ Màster en Dret Administratiu Econòmic
     
  CSJ DEU en Global Legal Skills
     
  CSJ TEU en Dret de l'Esport
  CSJ TEU en Dret 4.0
  CSJ TEU en Dret Farma-Alimentari
  CSJ TEU en Fiscalitat Internacional
     
     
 
     
Facultat d'Educació
Social i Treball Social
(FESTS) Pere Tarrés
CSJ Màster en Counselling
CSJ Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària 
(en col·laboració amb la FCS Blanquerna)
     
  CSJ DEU en Coaching i PNL en l'Àmbit Socioeducatiu
  CSJ DEU en Counselling
  CSJ DEU en Gestió per a l'Atenció Centrada en la Persona
  CSJ DEU en Intervenció Socioeducativa amb la Infància i l'Adolescència
  CSJ DEU en Orientació i Inserció Laboral
     
  CSJ TEU en Atenció Centrada en la Persona
  CSJ TEU en Coaching en l'Àmbit Socioeducatiu
  CSJ TEU en Direcció Estratègica d'Organitzacions No Lucratives
  CSJ TEU en Direcció i Gestió de RRHH en Organitzacions No Lucratives 
  CSJ TEU en Estratègies Innovadores d'Intervenció amb Infants i Adolescents
  CSJ TEU en Gestió de Residències i altres Recursos per a Gent Gran
  CSJ TEU en Intervenció en els Contextos Socials i Educatius amb la Infància i l'Adolescència
  CSJ TEU en Intervenció en l'Àmbit de la Inserció Laboral
  CSJ TEU en Orientació i Inserció Laboral
  CSJ TEU en PNL i Mindfulness en l'Àmbit Socioeducatiu
  CSJ TEU en Ètica Aplicada a l'Acció Social i Psicoeducativa
     
     
 
     
Facultat de Turisme i
Direcció Hotelera
Sant Ignasi
CSJ Màster en Direcció d'Empreses Hoteleres
CSJ Màster en Direcció d'Esdeveniments i Turisme de Negocis
     
  CSJ TEU en Revenue Management
  CSJ TEU en Finances Hoteleres
  CSJ TEU en Gestió d'Operacions Hoteleres
  CSJ TEU en Màrqueting i Vendes d'Empreses Hoteleres
     
     
 
     
Institut Universitari de Salut
Mental Vidal i Barraquer
CCS Màster en Psicoterapia Psicoanalítica
CCS Màster en Espiritualitat Transcultural
  CCS Màster en Teràpia Familiar (en col·laboració amb la FPCEE Blanquerna)
     
  CCS TEU en Psicoteràpia Breu
  CCS TEU en Acompanyament Espiritual
  CCS TEU en Espiritualitat, Psicopatologia i Salut Mental
     
     
 
     
Institut Borja
de Bioètica (IBB)
CCS TEU en Bioètica Aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial
CSJ TEU en Ètica Aplicada a l'Acció Social i Psicoeducativa
(en col·laboració amb la FESTS Pere Tarrés)
  CCS TEU en Ètica de la Investigació Biomèdica
     
     
 
     
Escola Superior de Disseny
ESDi (centre adscrit)
AIH Bachelor en Humanitats Digitals
   
  AIH Màster en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny
  AIH Màster en Assessoria d'Estilisme, Imatge i Comunicació
  AIH Màster en Disseny de Sistemes Interactius
  AIH Màster en Arts Digitals
  AIH Màster en Disseny d'Espais Laborals
  AIH Màster en Disseny de Calçat i de Complements de la Indumentària
     
  AIH DEU en Tendències i Estilisme
     
     
 

 

     
     
Branques acadèmiques

AIH
CIE
CCS
CSJ
EIA

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

     
     
 
     
IQS School of Engineering CIE Doctorat en Bioenginyeria
(impartit majorment en anglès)
  CIE Doctorat en Química i Enginyeria Química
     
 
 
     
IQS School of Management CSJ Doctorat Interuniversitari en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS) (URL, U. Deusto i U. Pontificia Comillas. Coordina: U. Deusto)
     
 
     
Facultat de Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport 
(FPCEE) Blanquerna
CCS Doctorat en Psicologia
CSJ Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE) (UB, UAB, UdG i URL. Coordina: UB)
  CSJ Interinstitutional PHD Programme in Applied Psychology: Adaptation and Change in Contemporary Societies
(URL, Universidade Católica portuguesa UCP i Nottingham Trent University NTU)
     
 
 
     
FPCEE Blanquerna |
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna |
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
CSJ Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport
   
     
 
 
     

Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna

CSJ Doctorat en Comunicació
   
     
 
     

ETS d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle |
ETS d'Arquitectura La Salle |
IU Observatori de l'Ebre

EIA Doctorat en Tecnologies de la Informació i la seva Aplicació en Gestió, Arquitectura i Geofísica 
(web La Salle | web Observatori de l'Ebre)
   
     
 
     
Facultat de Filosofia AIH Doctorat Interuniversitari en Filosofia: Humanisme i Transcendència (URL i U. Pontificia Comillas. Coordina: U. Pontificia Comillas)
     
     
 
     

Escola Superior d'Administració
i Direcció d'Empreses ESADE

CSJ PhD in Management Sciences
(impartit íntegrament en anglès)
     
 
 
     
Facultat de Dret ESADE CSJ Doctorat Interuniversitari en Dret Econòmic i de l'Empresa 
(URL, U. Deusto i U. Pontificia Comillas. Coordina: U. Pontificia Comillas)
     
 
Més informació sobre el doctorat
     

 

     
   
     
     
Branques acadèmiques

AIH
CIE
CCS
CSJ
EIA

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

     

Graus

   
 
IQS School of Management CSJ Grau en Administració i Direcció d'Empreses 
(opció gradual castellà-anglès o opció íntegrament en anglès)
   
 
 
 
Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna
CSJ Grau en Educació Primària
(55% - 70% impartit en anglès)
   
 
 
 
Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna
CSJ Grau en Global Communication Management ​(1)
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Relacions Internacionals 
(impartit íntegrament en anglès)
   
 
 
 
Escola Universitària d'Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació La Salle
EIA Grau en Animació 
(impartit en català/castellà o en anglès)
EIA Grau en Enginyeria Informàtica 
(s'ofereix una línia íntegrament en anglès)
CSJ Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques 
(mencions en màrqueting digital; economia digital; gestió d'indústries esportives; digital entrepreneurship) (impartit bilingüe castellà-anglès o íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Disseny i Innovació de Negocis Digitals
(impartit íntegrament en anglès)
     
     
    Combinació d'estudis:
   
   
 
 
 
Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura La Salle
EIA Grau en Estudis de l'Arquitectura
(impartit en català/castellà o en anglès) 
   
 
 
 

ESADE

CSJ Grau en Direcció d'Empreses-BBA
(bilingüe o íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Dret
(impartit en castellà amb algunes assignatures en anglès)
  CSJ Doble grau en Dret + Direcció d'Empreses-BBA
(bilingüe castellà-anglès)
  CSJ Doble grau en Dret + Bachelor in Global Governance
(gradual castellà-anglès)
     
     
    Combinació d'estudis:
   
   
 
 
 
Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi
CSJ Grau en Gestió Turística i Hotelera
(bilingüe o íntegrament en anglès)
     
 
 
     
Escola Superior de Disseny
ESDi (centre adscrit)
CSJ Grau en Disseny 
(mencions en gràfic, audiovisual, interior, moda, producte i integració multidisciplinar) (un grup específic amb els 2 primers anys impartits íntegrament en anglès)
     
     
     

Màsters universitaris

   
 
IQS School of Engineering CIE Màster Universitari en Química Analítica
(30% impartit en anglès)
  CIE Màster Universitari en Química Farmacèutica
(30% impartit en anglès)
  CIE Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials 
(30% impartit en anglès)
  CIE Màster Universitari en Bioenginyeria 
(50% impartit en anglès)
  EIA Màster Universitari en Enginyeria Química
(30% impartit en anglès)
  EIA Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
(30% impartit en anglès)
(especialitats: tecnologia mecànica, tecnologia elèctrica, tecnologia química, tecnologia de materials, tecnologia energètica i direcció d'empreses) 
   
 
 
 
IQS School of Management CSJ Master in Global Entreprenurial Management
(impartit íntegrament en anglès, conjuntament amb la University of San Francisco i la Fu Jen Catholic University de Taipei)
  CSJ Master in International Marketing in a Digital Environment
(impartit íntegrament en anglès)
   
 
 
     
Facultat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquerna
CSJ Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària
(100% impartit en anglès)
   
 
 
 
Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Electrònica i
Informàtica (ETS EEI) La Salle
CSJ Màster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA) (semipresencial) (bilingüe castellà-anglès)
CSJ Màster Universitari en Direcció de Projectes
(presencial o online) (bilingüe castellà-anglès)
   
 
 
 
ESADE CSJ Master in International Management 
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Finance 
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Marketing Management 
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Business Administration (MBA)
(impartit íntegrament en anglès en el format full time)
  CSJ Master in Innovation and Entrepreneurship
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master of Research in Management Sciences
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Global Strategic Management
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master of Science in Business Analytics
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Executive Master of Business Administration (EMBA)
(íntegrament en anglès o en castellà amb algunes assignatures en anglès)
   
 
 
 
Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi
CSJ Master in Innovative Hospitality Management 
(impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Master in Hotel Management
(impartit íntegrament en anglès)
     
     
     

Doctorats

   
 
IQS School of Engineering CIE Doctorat en Bioenginyeria 
(impartit majorment en anglès)
   
 
 
 

ESADE

CSJ PhD in Management Sciences
(impartit íntegrament en anglès)
     
 
(1) En tràmit de verificació d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin