Estudiants comunitaris

Els estudiants pertanyents a un Estat membre de la UE, a un Estat que estigui dins l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i que vulguin residir a l'Estat Espanyol per un període superior als tres mesos hauran de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers.

Per sol·licitar el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, cal demanar cita prèvia a través d’aquest enllaç.

Podeu consultar tota la informació a la web del Ministeri i descarregar-vos l'imprès de sol·licitud.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin