Erasmus Docència

La mobilitat docent consisteix a impartir docència durant un període determinat com a professor/a visitant en una altra universitat de la Unió Europea que disposi de Carta Universitària Erasmus. La participació del professorat en aquest programa sempre es fa a través de la universitat de la qual forma part, que és on ha d’adreçar la seva sol·licitud.

 

Es tracta d’un acord entre les dues universitats (d’origen i de destí), les quals estableixen, abans de l’estada, el pla d’estudis que seguiran els professors visitants.

 

L’estada ha de constar d'un mínim de cinc hores lectives i d’un màxim de sis setmanes, tot i que l’Agència Nacional només en finança una setmana.

 

Els objectius de l’Erasmus Docència són:

  1. Permetre que els estudiants es beneficiïn dels coneixements i l’experiència de personal acadèmic d’universitats d’altres països europeus.
  2. Fomentar l’intercanvi de competències i d'experiència sobre mètodes pedagògics.
  3. Permetre que les universitats ampliïn i enriqueixin la varietat i el contingut dels seus cursos.

 

+ info: departament de Relacions Internacionals del vostre centre / facultat >>

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin