Erasmus Formació

El programa Erasmus de formació de personal engloba dos tipus de mobilitat:

  • Mobilitat de personal no docent de la universitat a una empresa, amb l’objectiu d’aprendre de la transferència de coneixements i d’adquirir aptituds pràctiques.
     
  • Mobilitat de personal docent i no docent de la universitat a una altra universitat, amb l’objectiu d’aprendre de les experiències de la universitat de destí i de millorar les aptituds requerides al propi lloc de treball.

És imprescindible que tant la universitat d’origen com la de destí tinguin la Carta Universitària Erasmus. La participació del personal no docent en aquest programa sempre es fa a través de la universitat de la qual forma part, que és on ha d’adreçar la seva sol·licitud.

El període de l’estada és d’entre una i sis setmanes, tot i que l’Agència Nacional només finança una setmana com a màxim. Per tal d’obtenir l’ajuda, és imprescindible que tant la institució d’origen com la de destí acceptin el pla de treball que presenta la persona sol·licitant. El pla de treball ha d’incloure els objectius de l’estada formativa, els resultats esperats, les activitats i el programa previst.

 

+ info: departament de Relacions Internacionals del vostre centre / facultat >>

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin