Mobilitat Sicue

El programa SICUE consisteix en la realització d’una part dels estudis en una altra universitat de l’Estat espanyol, amb garanties de reconeixement acadèmic, d’aprofitament i d’adequació al perfil curricular. L’estada té una durada mínima de cinc mesos i màxima de nou mesos. Alguns centres de la Universitat Ramon Llull tenen acords bilaterals amb diverses universitats espanyoles en titulacions determinades.

Per poder participar d’aquesta mobilitat, els estudiants hauran d’haver superat 45 crèdits a la universitat d'origen i en cap cas no podran ser estudiants de màster o doctorat.

Els estudiants que vulguin sol·licitar la mobilitat SICUE han de presentar la següent documentació al departament de Relacions Internacionals de la seva facultat:

  • Imprès de sol·licitud
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de l'expedient acadèmic que indiqui les qualificacions obtingudes i la nota mitjana de l'expedient (0-10)

     

Convocatòria de Mobilitat SICUE 2019-2020 | RESOLUCIÓ 


Convocatòria tancada i resolta

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin