Erasmus Pràctiques

El programa de mobilitat Erasmus Pràctiques, adreçat a estudiants universitaris, consisteix en la realització d’un període de pràctiques en una empresa, un centre de formació, un centre d’investigació o una organització d’un altre país europeu. Per dur a terme aquestes pràctiques cal la signatura d’un conveni entre la universitat d’origen, la institució d’acollida i la persona beneficiària.

Els objectius de l’Erasmus Pràctiques són els següents:

  1. Que l’estudiant conegui i s’adapti a les exigències del mercat laboral europeu.
  2. Que l’estudiant adquireixi i millori les seves competències professionals i lingüístiques.
  3. Que l’estudiant es doti d’una experiència laboral útil per a la seva trajectòria professional.

La durada de l’estada és d’un mínim de tres mesos i d’un màxim de dotze, i l’ajuda econòmica que es proporciona està destinada a la cobertura de les despeses derivades de la mobilitat (manutenció, desplaçament, allotjament...).
 

+ info: departament de Relacions Internacionals del vostre centre / facultat >>

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin