Erasmus Estudi

El programa de mobilitat Erasmus Estudi consisteix en la realització d’un període d’estudis en una universitat d’un altre país europeu. Un cop finalitzada l’estada, la universitat d’acollida emet un certificat que assegura que l’estudiant ha completat el programa acordat i un informe dels seus resultats. Per la seva banda, la universitat d’origen de l’estudiant reconeix acadèmicament els estudis cursats a la universitat estrangera.

Els objectius de l'Erasmus Estudi són els següents:
  1. Que l’alumnat es beneficiï des del punt de vista educatiu, cultural i lingüístic de l’experiència de l’aprenentatge en altres països europeus.
  2. Que es fomenti la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals qualificats i amb experiència internacional.
  3. Que es fomenti la cooperació i l’enriquiment educatiu entre les universitats.
  4. Que es faciliti la transferència de crèdits i el reconeixement d’estades a l’estranger, mitjançant el sistema ECTS o un sistema de crèdits compatibles.

La durada de l’estada és d’un mínim de tres mesos i d’un màxim de dotze, i l’ajuda econòmica que es proporciona està destinada a la cobertura de les despeses derivades de la mobilitat (manutenció, desplaçament, allotjament...).

La convocatòria Erasmus+ es gestiona des dels departaments de Relacions Internacionals dels diferents centres/facultats: Departaments de Relacions Internacionals URL >>

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin