Estructura i funcionament

 

La UQIAD-URL treballa de manera coordinada amb les diverses àrees/unitats de qualitat dels centres i les facultats de la URL. Com a òrgans consultius dins d'aquesta àrea hi ha la Comissió de Qualitat Academicodocent de la URL i la Comissió d'Innovació i Actualització docent de la URL.

     
  Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent-URL (UQIAD-URL)
    Dins del Vicerectorat de Política Acadèmica, hi treballen quatre tècnic/ques que desenvolupen tasques de planificació i disseny, coordinació, seguiment, revisió i valoració de les propostes i els projectes de qualsevol dels tres àmbits de treball de l'àrea de qualitat.
     
   

L'objectiu principal és la planificació, el seguiment i l'avaluació de processos d'avaluació, verificació i acreditació (tant interns com externs) referents a la nostra universitat. Està formada pels tècnic/ques del Vicerectorat de Política Acadèmica, per experts en l'àmbit de la garantia de la qualitat dels nostres centres i per un professor reconegut en aquest àmbit.

     
  punt Comissió de Qualitat Academicodocent-URL
    La seva funció principal és la de proposar, assessorar, donar suport i valorar els projectes, programes i processos relacionats amb l’assegurament de la qualitat de l’àmbit acadèmic i docent de la nostra universitat. És objectiu també de la comissió vetllar pel bon desenvolupament de les polítiques de qualitat de la Universitat. En aquesta comissió hi són representats tots els centres de la URL, la unitat de qualitat del rectorat, l'alumnat i els nostres stakeholders.
     
  punt Comissió d'Innovació i Actualització Docent-URL
    L’objectiu de la comissió és el d’impulsar l’activitat i els projectes d’innovació pedagògica i docent que es realitzen a la universitat, així com de dinamitzar i gestionar possibles accions conjuntes i transversals a tots els centres de la URL entorn la innovació docent i l’actualització del nostre professorat. 
     
     
   

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin