Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent

La Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (UQIAD-URL) defineix les polítiques i línees estratègiques a seguir en matèria de qualitat i innovació academicodocent treballant de manera coordinada amb les diverses àrees/unitats de Qualitat dels centres i facultats de la URL. Alhora, desenvolupa les accions a seguir respecte l’assegurament de la Qualitat en diferents àmbits del món academicodocent (avaluació del professorat, innovació pedagògica, estudis analítics,…).

Els objectius de la UQIAD-URL són els següents:

  • Dissenyar, proposar i coordinar els plans d’acció en matèria d’assegurament de la qualitat academicodocent de la Universitat, des d’una perspectiva global i transversal de la URL. La UQIAD-URL pot col·laborar monitoritzant aquests processos específics de cada centre.
  • Donar suport tècnic al desenvolupament de programes i titulacions de la URL en tots els seus processos (verificació, modificació, seguiment i acreditació de titulacions)
  • Coordinar i donar suport tècnic als processos de disseny, desplegament i certificació dels sistemes interns de la qualitat de tots els nostres centres.
  • Proposar, analitzar, seguir i actualitzar els estàndards i indicadors de qualitat de la URL, així com dels d’àmbits nacional i internacional, de les diverses àrees d’assegurament de la qualitat academicodocent.
  • Promoure i donar suport tècnic als programes i projectes d’innovació educativa que es duguin a terme als nostres centres.
  • Promoure la realització d’estudis periòdics de valoració d’indicadors de satisfacció i excel·lència dels diferents agents implicats en l’acció directa de la URL (estudiants, professors, stakeholders...), així com impulsar l’avaluació d’altres aspectes rellevants de la institució.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin