Avaluació de titulacions

Un dels principals objectius estratègics de la Universitat en aquest àmbit és garantir la qualitat de les diferents etapes de desenvolupament d’una titulació (des del disseny inicial, passant per la implantació, fins a arribar a l'acreditació).

Per aquest motiu, des de la UQIAD s’han dissenyat processos transversals d’avaluació i seguiment de les titulacions que complementen els processos propis dels centres i permeten fer una valoració global de l’estat de les titulacions. D'aquesta manera, se'n garanteix la qualitat i l'excel·lència per aconseguir així les futures acreditacions per part de les agències de qualitat.

La UQIAD fa una avaluació interna exhaustiva dels dissenys de títols oficials perquè els centres responsables de les noves titulacions assoleixin els criteris i estàndards de qualitat que les agències externes de qualitat requeriran en el posterior procés de verificació del títol.

El seguiment de les titulacions oficials és un instrument central de millora contínua de les nostres titulacions que permet a la Universitat, a partir de la informació recollida, fer una avaluació del desenvolupament dels diferents ensenyaments, prenent com a evidència els indicadors necessaris (resultats acadèmics, inserció laboral, disponibilitat de recursos, satisfacció dels diferents agents, etc.) per poder fer un diagnòstic de la realitat i així elaborar propostes de millora per tal d'assegurar la qualitat de tota l’oferta formativa.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin