Unable to create scaled Miniatura image.

Avaluació de l'activitat docent

Modelo de evaluación de la actividad docente

El disseny i la implantació d’un procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat ha estat un dels objectius estratègics de la Universitat Ramon Llull per donar impuls a noves accions que garanteixin una docència de qualitat per a les seves titulacions.

El model d’avaluació de la URL dóna prioritat a l’autonomia i la identitat del seus centres establint unes bases conjuntes de referència que permeten, d'una banda, reforçar una cultura basada en el reconeixement de la docència de qualitat i, de l'altra, vetllar de manera individual pel desenvolupament professional de cadascun dels professors.
 

Quin és el model d’avaluació que utilitza la URL?

La Universitat considera quatre dimensions d’avaluació: la planificació, el desenvolupament, els resultats de l’activitat docent i l’actualització i la innovació docent.

Un dels elements que aporta singularitat al sistema d’avaluació docent de la URL és la rellevància que adquireixen l’actualització i la innovació pedagògica del professorat i dels centres.

L’eficàcia del model té en compte l’avaluació des de dos vessants principals:

Objetivos de evaluación de la actividad docente
 

 

Qui pot sol·licitar l’avaluació?

El programa d’avaluació docent permet participar a tot el professorat de la URL que compleixi els criteris establerts al manual:

  • Els professors/es han de comptar amb una experiència docent mínima de dos anys a la Universitat Ramon Llull.
  • Els professors/es han d'estar per sobre del llindar dels dotze crèdits anuals de l'encàrrec docent, que proposa com a mínim l’AQU Catalunya a la Guia per al disseny i la implantació d’un model institucional d’avaluació docent a les Universitats públiques catalanes (2a ed.)

 

Documents relacionats:

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin