Pla estratègic

Per a la Universitat Ramon Lull la qualitat i l'assoliment de l’excel·lència constitueix un dels nuclis centrals de la seva activitat. Per aquest motiu, la definició de les polítiques i  línies estratègiques globals i transversals per a tots els centres de la URL en matèria d’innovació i qualitat academicodocent és primordial. Els plans de qualitat elaborats fins el moment en aquest àmbit en són el clar exemple.

La política de qualitat i innovació academicodocent de la URL es basa en els deu principis següents:

 1. Impulsar, difondre i donar suport a la cultura de qualitat i excel·lència compartida a la Universitat és la finalitat de la política estratègica de la URL.
 2. La política de qualitat academicodocent de la URL vol donar resposta als estàndards internacionals, nacionals i estatals de qualitat.
 3. El seguiment i l'avaluació interna de la qualitat té per objectiu donar suport a la presa de decisions i l'elaboració de propostes de millora de la nostra oferta formativa i serveis.
 4. La política de qualitat academicodocent de la URL es materialitza en els plans de qualitat i innovació academicodocent.
 5. La relació entre qualitat i innovació l’entenem com a indivisible. Per aquest motiu, fomentem i impulsem la creació de polítiques i propostes en l’àmbit de la innovació docent.
 6. Les polítiques de qualitat i innovació academicodocent tenen un impacte directe en els programes formatius, l’activitat docent i els serveis i recursos de suport a l’aprenentatge.
 7. Les polítiques estratègiques de qualitat i innovació academicodocent definides en els plans s’articulen a partir de les unitats/àrees de qualitat dels centres i la Unitat de Qualitat i Innovació de la URL (UQIAD-URL).
 8. La participació dels diferents grups d’interès en els processos de seguiment i avaluació de la qualitat és un element clau per garantir la coherència i la consistència del procés.
 9. Els nostres centres participen en processos d’avaluació i acreditació de la qualitat externs tant d’àmbit internacional com nacional i estatal.
 10. La transparència en la divulgació de la informació referent a l’oferta formativa i els serveis que ofereix la URL, així com dels resultats obtinguts, és una altra acció estratègica vinculada a la qualitat i l'excel·lència de la universitat.
   

Documents adjunts:
Pla de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (Pla d’accions 2008-2010)
Pla de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (Pla d’accions 2011-2013)
Pla de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (Pla d’accions 2014-2016)

Pla de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (Pla d’accions 2017-2019)

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin