Innovació docent

La innovació pedagogicodocent ha estat sempre un dels trets diferencials que ha caracteritzat la proposta metodològica i formativa dels estudis a la Universitat Ramon Llull.

És per aquest motiu que, des de l’àrea d’innovació docent de la UQIAD-URL, ens proposem potenciar les accions d’innovació docent i d’actualització de professorat que es fan a la nostra universitat, tant des d’una perspectiva global de la institució com des de cada centre/facultat.

L’objectiu principal d’aquest àmbit de treball és, doncs, reforçar i consolidar el model pedagògic de la URL, mitjançant la innovació i l’excel·lència. Per aconseguir-ho, des de la UQIAD-URL dissenyem i implementem diferents accions estratègiques entorn d'aquest aspecte, i així mateix com donem suport als centres en el desenvolupament de propostes i projectes d’innovació pedagògica.

En aquest cas, també, comptem amb la Comissió d’Innovació i Actualització Docent de la URL, la funció de la qual és proposar, assessorar, donar suport i valorar polítiques i accions d’innovació i actualització pedagogicodocent per a la nostra universitat.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin