Satisfacció dels estudiants

La Universitat Ramon Llull obté dades de la satisfacció dels estudiants en moments diferents de la seva trajectòria universitària a través de diverses enquestes que tenen una periodicitat triennal:

  • L’enquesta de satisfacció dels estudiants de primer curs
    L’enquesta valora per quines vies els estudiants han obtingut informació sobre la nostra universitat, quines han estat les principals raons per matricular-se a la nostra universitat/centre o quin nivell de satisfacció tenen en acabar el primer any de carrera a la seva universitat/centre.
     
  • L’enquesta de satisfacció dels estudiants d’últim curs
    L’enquesta parteix d’un model de qualitat que, en cinc factors principals, agrupa les percepcions dels clients sobre la qualitat de determinats serveis:

    enquesta últim curs

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin