Inserció laboral

La Universitat Ramon Llull, de manera coordinada amb els serveis de carrera professional i borses de treball dels seus centres, cada quatre anys fa una enquesta d’inserció laboral als graduats de les quatre últimes promocions per obtenir dades relacionades amb el nivell d’inserció professional assolit, el grau de consolidació professional, l'evolució professional i la valoració que fan de la formació rebuda a la Universitat.

Paral·lelament, cadascun dels centres de la URL, a través dels seus serveis d’orientació i promoció professional, duen a terme estudis periòdics per obtenir informació dels seus graduats.

Per tal de coordinar les diferents accions que es porten a terme en aquest àmbit d’estudi, des de l’any 2007 la URL compta amb una xarxa d’àrees de promoció professional i borses de treball que serveix de vincle entre els serveis centrals de la Universitat i les unitats internes del centre.

En el curs 2010-2011, per primer cop la Universitat ha participat també en l’últim estudi sobre la inserció laboral de graduats universitaris realitzat per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) que analitza la qualitat de la inserció laboral dels graduats de la promoció 2006-2007 i la valoració que fan, després de tres anys, de la formació rebuda.
 

Resultats de l'enquesta d'Inserció laboral d'AQU Catalunya >>

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin