L'EEES i el nostre model pedagògic

En el nucli fundador de la Universitat es troba la nostra proposta metodològica docent, ja consolidada des de fa dècades, que ha resultat ser una clara anticipació en el temps del Pla de Bolonya, és a dir, de les propostes actuals de revisió metodològica docent, que es fan al conjunt d’universitats europees per al procés de convergència i construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

En concret, aquesta proposta es fonamenta en quatre eixos:

  1. Una concepció integral de la formació de l’estudiant, tot integrant la seva formació i l'orientació com a professional amb la formació global de la persona en totes les seves dimensions.
  1. Una concepció metodològica innovadora que ha combinat històricament tres nivells d’acció docent grupal i de treball amb el professor: els grups classe (ràtio mitjana de 60 alumnes per professor), els grups mitjans de treball col·laboratiu (ràtio mitjaana de 30 alumnes per professor) i els grups de seminari de treball cooperatiu, d’intercanvi i simulació real de competències (d’una mitjana d’entre 10 i 15 alumnes per tutor de seminari).
  1. Una concepció de la relació educativa basada en la «personalització» de l’aprenentatge, la proximitat docent/discent, la tutorització i orientació (career education) al llarg del procés formatiu (abans, durant i després), la integració del desenvolupament de l’aprenentatge teoricopràctic, i el domini de llenguatges instrumentals (TIC) o idiomàtics (fonamentalment de l’anglès).
  1. Una concepció global de l’aprenentatge en relació amb l’entorn cultural, universitari i social del projecte formatiu, sense oblidar el compromís amb aquest entorn, que entén la formació actual com un procés que es realitza al llarg de tota la vida (Long Life Learning) i que obre oportunitats en tot moment i lloc (Ubiquitous Learning Environments). 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin