Universitat Ramon Llull - Càtedra Ethos

Resolució dels ajuts 2018-2019

Desembre 2018
 
Relació de projectes finançats pels Ajuts de la Càtedra Ethos-URL a estudis sobre ètica aplicada del personal investigador de la URL per al curs 2018-2019.
 
Resolució Rectoral
 

IP Centre Títol Import
Mónica Cerdán Turisme Sant Ignasi Estudi de l’orientació ètica dels operadors
turístics per promoure l’excel·lència de
l’hospitalitat en el turisme per a tots
4.500 €
Flavio Vasconcellos IQS School of Management Aporofobia y Responsabilidad Social Corporativa 5.900 €
David Lorenzo IBB Aspectes ètics de la seqüenciació
genètica neonatal completa
4750 €
Giorgia Miotto Blanquerna Comunicació i Relacions Internacionals La Responsabilidad Social Universitaria:
una nueva herramienta de legitimación para la universidad española
2.000 €

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
Tels.: 902 053 010 / 936 022 200
Fax: 936 022 249
www.url.edu | info@url.edu