Universitat Ramon Llull - Càtedra Ethos

Consultoria ètica i recerca

La Càtedra ETHOS URL, nascuda l’any 2001 i liderada pel doctor Francesc Torralba, és la càtedra d’ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. La nostra és una Universitat federada que integra centres com IQS, Blanquerna, La Salle, la Facultat de Filosofia, ESADE, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, TSI Turisme Sant Ignasi, l’Observatori de l’Ebre, l’Institut Borja de Bioètica, l’Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i l’Escola Superior de Disseny ESDi, tots ells centres de referència en la seva especialitat.

Des de la Càtedra donem suport a tots els grups de recerca en matèria d’ètica aplicada de la nostra Universitat. Alhora, realitzem tasques de consultoria a empreses com Fundació FCB, AGBAR, Asepeyo, Banc de Sabadell, Media Planning Group, Inmobiliaria Colonial, Repsol YPF, Telefónica, Fundació Damm i a organismes públics com l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Vic o el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Les nostres línies prioritàries de treball són:

  • L’ètica de les organitzacions
  • L’ètica de les professions
  • La bioètica
  • L’ètica dels mitjans de comunicació
  • La Responsabilitat Social Corporativa
  • Les estratègies educatives per a la divulgació de l’ètica

D’altra banda, a partir d’una dilatada experiència en el desenvolupament d’estudis i actuacions relatives a l’ètica aplicada, la Càtedra Ethos es dedica també a la investigació científica i acadèmica. El nostre interès respon a la conveniència de vincular les investigacions a un marc acadèmic acreditable que serveixi com a incentiu per portar a terme un millor treball crític i rigorós rellevant que pugui oferir eines de reflexió i acció a les demandes de la societat actual.

La Càtedra treballa amb un conjunt format per investigadors que pertanyen a diferents camps de treball: empresa, filosofia, periodisme, comunicació, turisme, amb la intenció de poder incorporar en un futur proper investigadors d’altres camps. Com que l’ètica aplicada ha de ser de per si transversal, la pertinència d’aquesta diversitat es justifica per si sola, però a més, amb això es busca poder posar al servei del bé comú (l’ètica aplicada) els coneixements que cadascun dels investigadors té del seu respectiu camp de treball, no només per enriquir-se mútuament, sinó també portar a terme investigacions multifocals i interrelacionades entre si.

Els camps o línies de recerca concrets són:

-Reflexió i revisió crítica de les tendències actuals a la llum de la seva possible “aplicabilitat” en el nostre context més proper.

-Replantejar l’estatut de les ètiques aplicades i la seva rellevància per al món actual.

-Responsabilitat Social Corporativa: fonamentació, revisió de casos, camps d’acció.

-Teoria de les organitzacions i ètica: funcionament i gestió de les organitzacions i els seus recursos. Ètica i emocions.

-Comunicació, noves tecnologies i ètica. Mitjans de comunicació i ètica professional dels mitjans.

-Publicitat, turisme i economia: implicacions ètiques i professionals.

 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
Tels.: 902 053 010 / 936 022 200
Fax: 936 022 249
www.url.edu | info@url.edu