Universitat Ramon Llull - Càtedra Ethos

Organitzacions OEEE

dijous 10/10/13

Presentació

Gestionar èticament el capital humà d’una organització, fomentant el benestar emocional, l’harmonia laboral i generant empreses socialment responsables acaba repercutint positivament en els seus resultats finals. Les organitzacions tradicionals desvinculaven els beneficis econòmics de les accions positives envers els seus treballadors. Les noves organitzacions han de buscar els valors compartits entre direcció, professionals i treballadors, potencionat la creativitat i l’automotivació de les persones que en formen part. Els conflictes generen pèrdues econòmiques, d’aquí que la cura del clima emocional de les organitzacions així com les pràctiques ètiques hagin passat a ser una prioritat. El programa pioner a nivell internacional “Organitzacions […]

+ detalls

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
Tels.: 902 053 010 / 936 022 200
Fax: 936 022 249
www.url.edu | info@url.edu