Accés als estudis de màster i postgrau propis


Per accedir als estudis de màster o postgrau propis cal:

  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.
  • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de màster.
  • En el cas dels sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol d’origen acrediti el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de postgrau.
     

Els centres de la Universitat Ramon Llull tenen els seus propis requisits d’admissió per als seus títols propis, com ara la necessitat d’experiència professional mínima prèvia o el coneixement d’un nivell concret de tercera llengua. Consulteu a continuació els processos d'admissió a través dels enllaços següents. 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin